Wmcz: model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg

 
Wmcz: model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg
Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) in werking getreden. Bij het grootste deel van de huisartsenpraktijken zijn minder dan 25 zorgverleners werkzaam, waardoor ze niet te maken krijgen met het instellen van een cliëntenraad. Wel geldt dit voor de meeste gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten. Zij moeten kunnen aantonen dat de nodige voorbereidingen voor een cliëntenraad worden getroffen. We helpen u op weg.

Vanwege de coronacrisis wordt er nog niet direct door de Inspectie gehandhaafd, maar praktijken en eerstelijnsorganisaties met meer dan 25 zorgverleners moeten wel kunnen aantonen dat zij de nodige voorbereidingen treffen. InEen, LHV, KNGF, ANT, KNMT helpen praktijken en organisaties met meer dan 25 zorgverleners op weg met een model medezeggenschapsregeling voor de eerstelijnszorg. Dit hebben we in samenspraak gedaan met de koepels van cliëntenraden, LSR en NCZ.

Medezeggenschapsregeling

De zorgorganisatie en de cliëntenraad moeten in samenspraak invulling geven aan medezeggenschap en aan de inbedding van de cliëntenraad in de organisatie. De afspraken worden vastgelegd in een medezeggenschapsregeling. De model medezeggenschapsregeling voldoet aan de eisen die de Wmcz 2018 stelt en biedt verschillende keuzemogelijkheden, zodat de instelling en de cliëntenraad de regeling kunnen aanpassen aan de situatie. Ook mogelijke aanvullingen vanuit de Wet zorg & dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) komen aan bod. De verschillende keuzemogelijkheden zijn beschreven in de toelichting bij de model medezeggenschapsregeling. Deze bevat eveneens een voorbeeld van een huishoudelijk reglement.

Invulling

De Wmcz 2018 geeft zorgorganisaties tot 31 december 2020 de tijd om met de cliëntenraad afspraken te maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de medezeggenschap en dit neer te leggen in een medezeggenschapsregeling. Ook hiervoor geldt dat zorgorganisaties moeten kunnen aantonen dat zij hiermee bezig zijn, maar dat de Inspectie niet direct zal handhaven.

Stappenplan cliëntenraad

Bij het grootste deel van de huisartsenpraktijken zijn minder dan 25 zorgverleners werkzaam, deze krijgen hier dan ook niet mee te maken. Wel zullen de meeste gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten een cliëntenraad moeten instellen. Huisartsenorganisaties kunnen nadenken over het inrichten van de cliëntenraad op regionaal-, coöperatie- of holdingniveau. Bekijk voor meer informatie over het inrichten van een cliëntenraad het stappenplan van LHV, InEen, KNGF, KNMT en ANT.

Meer informatie

Gerelateerd nieuws