Zij-instromers krijgen bijdrage in omscholingskosten

 
Zij-instromers krijgen bijdrage in omscholingskosten
Medewerkers in de zorg die sinds 2014 de overstap hebben gemaakt naar de huisartsenzorg, komen mogelijk nog in aanmerking voor een bijdrage in de omscholingskosten. Het gaat om zij-instromers die na 1 oktober 2014 een opleiding tot doktersassistent, POH-S of POH-GGZ hebben gevolgd. Het aanvragen van deze tegemoetkoming kan nog tot 1 oktober 2016 bij de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

"Sommige medewerkers hebben de overstap van de tweedelijns- naar de huisartsenzorg gemaakt en hebben hiervoor een aanvullende opleiding gevolgd", vertelt SSFH-voorzitter Leon Vincken. "We merken dat nog niet iedereen weet dat je dan in aanmerking kunt komen voor een tegemoetkoming in de scholingskosten van € 800,-. Dat is zonde. Want om de overstap te maken, moet je investeren: een opleiding volgen, een stage en een baan vinden. Om mensen hierbij te ondersteunen, heeft SSFH deze tegemoetkoming opgezet als onderdeel van de campagne Nieuwe zorg, nieuwe kansen.

Voorwaarden voor tegemoetkoming

Aan het verkrijgen van een tegemoetkoming voor de scholingskosten zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De medewerker is zij-instromer. Dat wil zeggen dat hij de overstap heeft gemaakt en nu werkzaam is in de huisartsenzorg, of afkomstig is uit een andere zorg- of welzijnbranche en in de huisartsenzorg wil gaan werken.
  • De medewerker start of is gestart met een opleiding tot doktersassistente, POH-S of POH-GGz tussen 1 oktober 2014 tot 30 september 2016.
  • De opleiding wordt gevolgd bij een erkende beroepsopleiding en leidt tot een erkend diploma (doktersassistent) of certificaat (POH-S, POH-GGZ, praktijkverpleegkundige).
  • De medewerker heeft voor het starten van de opleiding een stageplaats gevonden of is in dienst getreden bij de werkgever om te gaan werken als doktersassistent of praktijkondersteuner en volgt daartoe een scholingstraject.

Voldoet uw medewerker aan deze voorwaarden? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het op naar SSFH. Daar staat ook informatie over de documenten die u mee moet sturen met de aanvraag. Bovendien leest u meer over de mogelijke stagevergoeding.

Meer informatie

Meer informatie over de vergoeding vindt u op www.zorgkansen.nl. De regeling geldt niet voor mensen die werkloos waren voordat ze aan de opleiding zijn gestart. De regeling is bedoeld voor mensen die van werk naar werk overstappen.