Zilveren Kruis rondt samenloopcontrole AWBZ af

 
Zilveren Kruis rondt samenloopcontrole AWBZ af
Eerder hebben wij u kunnen melden dat na intensief overleg met de LHV Zilveren Kruis had besloten de samenloopcontrole AWBZ - huisartsenzorg 2013/2014 te herzien. Daarbij werd toen voor circa 1200 huisartsenpraktijken de vordering kwijtgescholden. Inmiddels is dit ook voor de resterende 40 praktijken gebeurd, waarmee de samenloopcontrole nu volledig is afgerond. De LHV is tevreden over het bereikte resultaat.

Bij de geconstateerde samenloop was sprake van dubbel declareren: zowel door de AWBZ-instelling als door de huisarts. Dit is vooral een informatieprobleem. De huisarts wordt niet geïnformeerd over indicatiebesluiten van het CIZ. Ook weet de huisarts vaak niet of en wanneer een patiënt met een indicatie voor verblijf en behandeling ook daadwerkelijk wordt opgenomen in een Wlz-instelling (in 2013/2014 nog AWBZ-instelling) met een toelating voor behandeling en daar vervolgens ook daadwerkelijk behandeling ontvangt.

De LHV probeert met betrokken partijen samenloop te voorkomen. Zo heeft de LHV met het ministerie van VWS en het CIZ afgesproken dat huisartsen nog dit jaar de indicatiebesluiten van het CIZ gaan ontvangen. Verder wordt onderzocht of zorgverzekeraars huisartsen al in een vroeg stadium kunnen wijzen op samenloop. Ook kan het helpen samenloop te voorkomen, als de instelling aan de huisarts meldt dat een patiënt voor behandeling is opgenomen.

Bekijk ook: