ZN presenteert landelijk overzicht ELV-coördinatiepunten

 
ZN presenteert landelijk overzicht ELV-coördinatiepunten
Zorgverzekeraars Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS een overzicht gemaakt van de regionale coördinatiepunten voor eerstelijnsverblijf (ELV). De ELV-coördinatiepunten bestaan uit centrale telefoonnummers, apps en verwijzingswebsites die moeten zorgen voor goede afstemming en real time inzicht in de beschikbaarheid van bedden. De LHV vindt dit een goede stap voorwaarts én blijft tegelijkertijd kritisch volgen of de huisarts snel genoeg een ELV-bed kan regelen.

Door een eigen regionale rondgang weet de LHV dat het nog te vroeg is te spreken van een ‘landelijk dekkend netwerk’ van ELV-coördinatiepunten. We staan over de monitoring en doorontwikkeling daarom in nauw contact met ZN en het ministerie van VWS. Na de zomer benadert de LHV haar achterban om te meten of u als huisarts daadwerkelijk in staat bent binnen korte tijd een ELV-bed voor uw patiënt te regelen. Bekijk ook deze peiling van ActiZ, die ook via haar eigen achterban de kwaliteit van de coördinatiepunten in de gaten houdt.

Het overzicht van Zorgverzekeraars Nederland kunt u hier downloaden:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/03/29/stand-van-zaken-elv-coordinatiepunten

Geen bed?

De LHV roept huisartsen op contact op te nemen met de zorgverzekeraar van de patiënt als zij geen ELV-bed kunnen vinden. Het is niet de bedoeling dat u als huisarts onnodig blijft rondbellen. Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten zorgverleners hierin bijstaan.

Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit, dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook de LHV is geïnteresseerd in deze signalen, wij zullen ze vervolgens delen met ZN, het ministerie van VWS en de regiobureaus van de LHV. U kunt uw signalen mailen naar Monica Terhal, m.terhal@lhv.nl.