Zondag 19 mei: Wereld Huisartsen Dag

 
Zondag 19 mei: Wereld Huisartsen Dag
Op zondag 19 mei is het Wereld Huisartsen Dag. Een dag waarop internationaal aandacht wordt gevraagd voor het mooie en belangrijke vak dat u als huisarts heeft. Een goed initiatief van de World Organisation of Family Doctors (WONCA), waar de LHV bij is aangesloten. Dit jaar is het thema ‘caring for you for the whole of your life’.

WONCA benadrukt dit jaar de rol van de huisarts bij het verstrekken van levenslange zorg aan haar patiënten, van wieg tot graf. Ook vraagt zij aandacht voor de sleutelrol die huisartsen spelen in het omgaan met kinderen en de centrale rol die huisartsen aannemen palliatieve zorg en zorg aan het einde van het leven.

Vernieuwde kernwaarden

Het thema van de Wereld Huisartsen Dag sluit goed aan bij de vernieuwde kernwaarden, die eind januari bekend zijn gemaakt. Deze vernieuwde kernwaarden bevestigen nog maar eens dat huisartsen de constante factor in de medische zorg zijn voor hun patiënten en de langdurige arts-patiëntrelatie koesteren. Huisartsen zijn er bij uitstek voor hun patiënten van wieg tot graf.  

Belangrijk

In Nederland zetten zo’n 11.000 huisartsen zich iedere dag in voor de kwaliteit van hun zorg aan de patiënt. Dit doen zij in samenwerking met het ondersteunend team. In ruim 95% van alle gevallen handelt de huisarts een klacht van een patiënt dan ook zelf af. We zijn in Nederland zo gewend aan de dagelijkse aanwezigheid van de huisarts, dat we niet altijd stilstaan bij hoe bijzonder die positie is, zeker in vergelijking met andere landen. Daarom is het goed om hier op 19 mei wereldwijd bij stil te staan, op Wereld Huisartsen Dag.