Zorg vluchtelingen met verblijfsvergunning niet goed geregeld

 
Zorg vluchtelingen met verblijfsvergunning niet goed geregeld
"Er is een structurele oplossing nodig voor zorgproblemen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning." Dat zegt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV in het Radio 1-programma De Ochtend. Dit doet ze in aanloop naar het spoedoverleg dat de LHV 18 februari heeft met het ministerie van VWS over zorg aan vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Volgens Kalsbeek beginnen de problemen door de grote toestroom van vluchtelingen. Je ziet bijvoorbeeld dat verzorgingshuizen worden omgebouwd tot woningen voor vluchtelingen die een status hebben gekregen. "Er wonen dan dus meerdere statushouders bij elkaar en het ligt voor de hand dat ze zich bij de huisarts in de buurt melden. Als dat er heel veel worden kan dat ingewikkeld worden." Mensen moeten goed verdeeld worden en daar moeten we nu over nadenken, stelt Kalsbeek.

Geen tolkentelefoon

Kalsbeek gaat daarnaast in het interview in op problemen met vergoeding van de tolkentelefoon. Patiënten die versneld doorstromen naar een gemeente kennen in de meeste gevallen de Nederlandse taal niet en weten ook niet hoe de zorg in Nederland is georganiseerd.

Om hen de juiste zorg te kunnen bieden, is het gebruik van de tolkentelefoon essentieel. Op dit moment wordt de tolkentelefoon voor deze patiënten niet vergoed. Dat terwijl deze wel wordt vergoed in het AZC of in de crisisnoodopvang.

Geen vergoeding

Een tweede aandachtspunt dat Kalsbeek aankaart is dat de nieuwe inwoners van gemeenten nog geen zorgverzekering hebben. Dat betekent dat huisartsen en andere zorgverleners wél zorg moeten verlenen, zeker daar waar het gaat om spoedzorg, maar deze niet kunnen declareren.

Hierdoor is het ook nagenoeg onmogelijk deze mensen te verwijzen of medicijnen voor te schrijven. Het risico is dus reëel dat deze mensen op dit moment niet de zorg krijgen die ze verdienen.

Overdracht patiëntendossiers

Wat Kalsbeek tijdens het spoedoverleg ook bij het ministerie onder de aandacht brengt, is het probleem met het overnemen van patiëntendossiers. Volgens het COA moeten huisartsen dat onderling regelen, maar volgens Kalsbeek zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun dossiers en dat kan ingewikkeld zijn voor mensen die de taal niet goed spreken. "Dit is echt een kwetsbaar punt waar we vandaag goed naar moeten kijken".

Beluister het volledige interview