Zorg voor psychiatrische patiënten kan per 2021 onder Wlz vallen

 
Zorg voor psychiatrische patiënten kan per 2021 onder Wlz vallen
Vanaf 1 januari 2021 hebben mensen die vanwege hun psychiatrische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg, recht op zorg uit de Wlz (Wet langdurige zorg). Dit kan gevolgen hebben voor huisartsen die aan deze patiënten zorg bieden. De LHV heeft voor u op een rijtje gezet waar u rekening mee moet houden en welke keuzes u hierin heeft.

We zien steeds vaker dat patiënten in een (kleinschalige) woonzorginstelling of Wlz-instelling gaan wonen, omdat ze behoefte hebben aan permanente zorg. Die trend zien we al een aantal jaren bij ouderen die onder de Wlz vallen. We verwachten met deze wijziging per 1 januari 2021 dat er ook meer patiënten die hun leven lang intensieve ggz nodig hebben, voor deze woonzorgvorm zullen kiezen.

De medische zorg die nodig is voor deze patiënten, is in de basis niet meer des huisarts en valt daarom niet onder het basisaanbod van de huisarts. De woonzorginstelling moet zorgen dat er goede medische zorg geregeld is. Ze kunnen daarvoor ook bij huisartsen aankloppen.

De LHV heeft op een rijtje gezet hoe het zit met de zorg voor deze patiënten, wat de voorwaarden zijn als u aan deze patiënten zorg zou willen leveren en waar u dan op moet letten in de afspraken met de woonzorginstellingen.