Zorggroepen vrijgesteld van btw

 
Zorggroepen vrijgesteld van btw
Vanaf 1 januari 2016 zijn de overheadkosten van de ketenzorg vrijgesteld van btw. Dit geldt ook voor de koptarieven en de GEZ-regeling. Zorggroepen en gezondheidscentra ijverden al tijden voor deze vrijstelling. Zij waren het niet eens met de btw-heffing op de overheadkosten die zij maken om de kwaliteit en de samenwerking in de zorg te organiseren.

Tot nu toe vond de Belastingdienst dat er btw betaald moest worden, omdat er bij het maken van overheadkosten door zorggroepen geen directe zorgrelatie is met de patiënt waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van btw-vrijgestelde medische zorgverlening. Aan deze situatie komt nu een einde.

De wetswijziging heeft specifiek betrekking op de zorggroepen en de multidisciplinaire zorg. Voor samenwerkende huisartsen bijvoorbeeld in een HOED en rondom de inhuur van personeel zoals de POH-GGZ, blijven de btw-regels ongewijzigd.

Meer over btw bij huisartsen

Voor u als LHV-lid is er een gratis handleiding Btw bij huisartsen beschikbaar. In deze handleiding zijn de meest voorkomende btw-situaties in de huisartsenzorg in kaart gebracht.