ZorgkaartNederland telt oude waarderingen niet meer mee

 
ZorgkaartNederland telt oude waarderingen niet meer mee
ZorgkaartNederland telt oude waarderingen niet meer mee in het gemiddelde cijfer dat een zorgverlener op de website heeft gekregen. In de nieuwe methode wordt het cijfer berekend over de afgelopen 4 jaar, inclusief de huidige maand. Voor u als huisarts kan de nieuwe berekening gevolgen hebben, omdat het gemiddelde cijfer hoger of lager is geworden dan u gewend bent. Het is goed regelmatig te kijken wat ZorgkaartNederland over u laat zien. Dit kunt u doen aan de hand van de digitale toolkit voor zorgverleners.

De veranderde methode geeft een actueler beeld. Tegelijkertijd kan het gebeuren dat u onder het minimale aantal waarderingen (9) komt als u geen waarderingen erbij krijgt. Op de site is dit te zien door een lichtgrijze weergave van de score. De oudere waarderingen blijven wel te lezen, alleen komt er nu bij te staan dat het om een oudere waardering gaat. Ze tellen niet meer mee voor het gemiddelde cijfer, maar blijven wel deel uitmaken van het totaal aantal waarderingen.

De teller bij Zorgkaart Nederland staat nu op ruim 609.000 waarderingen. Per maand komen er ongeveer 11.000 waarderingen bij.

Duiding en uitleg

ZorgkaartNederland geeft patiënten de mogelijkheid u en andere zorgverleners te waarderen. Waarom zijn deze waarderingen anoniem? Wat kunt u doen bij een negatieve waardering? En wat kunt u doen als een waardering niet klopt? Deze vragen en antwoorden vindt u in de digitale toolkit voor zorgverleners.