Zorgpartijen willen verbetering gegevensuitwisseling

 
Zorgpartijen willen verbetering gegevensuitwisseling
Komende week wordt in de Tweede Kamer een debat gehouden over gegevensuitwisseling in de zorg. Minister Bruins (VWS) heeft aangegeven regie te pakken op de epd- en ict-problematiek en de gegevensuitwisseling in de zorg snel verder te willen digitaliseren. Huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en ziekenhuizen hebben gezamenlijk aan de Tweede Kamer laten weten dit een positieve ontwikkeling te vinden, maar ook belangrijke aandachtspunten meegegeven.

Uiteindelijk moeten alle acties er voor zorgen dat patiënten en zorgverleners over alle relevante patiënteninformatie kunnen beschikken op het juiste moment op de juiste plek. Wij hebben daarom een aantal belangrijke aandachtspunten aan de Kamer meegegeven.

Verplichtstelling ICT-leveranciers

Minister Bruins zegt te komen met een wettelijke verplichting tot elektronische gegevensuitwisseling die bindend is voor zorgprofessionals, zorginstellingen en ICT-leveranciers. Maar in de uitwerking van de plannen van de minister wordt er vooral ingezet op verplichtingen in de vorm van kwaliteitsstandaarden en accreditatie bij de zorgaanbieders. De verplichtstelling ligt maar beperkt bij de ICT-leveranciers. Dit moet anders, vinden LHV, FMS, V&VN en NVZ. De verplichting moet niet alleen liggen bij de zorgpartijen, maar ook minimaal evenredig bij de ICT-leveranciers. Alleen door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen kan resultaat worden neergezet.

Meer focus

Het staat voorop dat zorgprofessionals over alle relevante patiënteninformatie moeten kunnen beschikken, op het juiste moment op de juiste plek. Maar dit kan niet in één keer gerealiseerd worden. Om die reden pleiten wij ervoor om te starten met het aanpakken van zaken die voor alle betrokkenen de grootste impact hebben. Te beginnen met het uitwisselen van een Basisgegevensset Zorg en eOverdracht, medicatieoverdracht en beeldbeschikbaarheid (bijvoorbeeld röntgenfoto's en CT-scans).

Keuzevrijheid van belang

Eerder hebben we, LHV, NHG en InEen, in onze gezamenlijke visie op de digitalisering van de huisartsenzorg al benadrukt dat we ook de keuzevrijheid van belang vinden. Wij gaan niet voor één allesomvattende oplossing om een passende, toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur te realiseren. Eén oplossing voor alle behoeften is niet realistisch; diverse oplossingen zijn goed voor specifieke doelen. Wij vinden daarbij keuzevrijheid en vernieuwing belangrijk. Dat is goed voor de zorg, de patiënt, de markt én goed voor regionale samenwerkingsverbanden.

Lees de brief van LHV, FMS, V&VN en NVZ aan de Tweede Kamer.