Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Zorgveld praat Tweede Kamer bij over zorgplannen Schippers

 
 
Onder de noemer ‘Kwaliteit Loont’ stuurde minister Schippers van VWS dit jaar nieuwe plannen voor de zorg naar de Tweede Kamer. Recent hield de Kamer hierover een rondetafel. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek stelde dat het goed is dat de minister verzekeraars meer op kwaliteit wil laten inkopen en dat zij stappen zet om de scheve verhoudingen tussen verzekeraar en individuele zorgaanbieders recht te trekken. Tegelijkertijd is zij sceptisch over de inzet op naturapolissen met een lager eigen risico. Deze belemmeren de vrije artsenkeuze en creëren potentieel een tweedeling in de zorg.

Budgetpolis = budgetzorg

In haar plannen legt de minister de nadruk op de naturapolis. Volgens de LHV worden vooral mensen met lagere inkomens, chronisch zieken en kwetsbare ouderen worden in de richting van de naturapolis geduwd. Een uitwas hiervan is de budgetpolis, waarbij patiënten slechts naar een beperkt aantal geselecteerde zorgverleners kunnen. Hierdoor wordt de vrije artsenkeuze per polis ingeperkt en wordt potentieel een tweedeling in de zorg gecreëerd.

“Wij willen dat de minister patiënten hiertegen beschermt. Door budgetpolissen te ontmoedigen”, aldus Kalsbeek. “Maar dat niet alleen. We willen dat patiënten op ieder moment over kunnen stappen naar een reguliere polis; dat er een verplichte bijsluiter met waarschuwing komt; en dat er ruimere verwijsmogelijkheden voor de huisarts komen wanneer dat medisch noodzakelijk is.”

Kwaliteit loont

Bovendien valt of staat de kwaliteit van een polis bij de kwaliteit van de zorg die zorgverzekeraars inkopen. Maar die zorg wordt op dit moment op prijs ingekocht. Het is goed dat de minister verzekeraars wil bewegen om meer op kwaliteit in te kopen. De LHV wil samen met de minister kijken hoe zorgverzekeraars kwaliteit kunnen meten en wat de administratieve impact van haar plannen is. Nieuwe, gedetailleerde eisen aan kwaliteit en transparantie kunnen huisartsen veel tijd kosten die ze niet kunnen besteden aan de patiënt.

Marktmacht

De LHV vindt het positief dat de minister stappen zet om de scheve verhoudingen tussen verzekeraar en individuele zorgaanbieders recht te trekken. De vraag is of dat met de aangekondigde maatregelen gaat lukken. De LHV komt in mei met concrete voorstellen aan de minister en de Tweede Kamer om de mededingingswet aan te passen. Zodat huisartsen gelijkwaardige onderhandelingspartner kunnen zijn van de verzekeraars en dat er echt samengewerkt kan worden.

LHV wacht Kamerdebat niet af

Naar verwachting volgt er over afzienbare tijd een Kamerdebat over Kwaliteit Loont. De LHV wacht dit niet af en komt, in ieder geval met betrekking tot de mededingingswet al in mei met alternatieve voorstellen.