Zorgverleners schrappen zelf ruim 60 regels

 
Zorgverleners schrappen zelf ruim 60 regels
In totaal 62 ‘schrappunten’ zijn mede namens huisartsen overhandigd aan minister Bruins (Medische Zorg en Sport) met de oproep aan het kabinet om de 40 procent van hun tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie te halveren.

De 62 schrappunten zijn het resultaat van de ‘schrapsessies’ die afgelopen weken plaatsvonden in het kader van het initiatief (Ont)Regel de Zorg. In 23 bijeenkomsten bespraken honderden zorgverleners met zorgverzekeraars, toezichthouders en patiënten- en brancheorganisaties welke regels kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dat te realiseren.

Per beroepsgroep is een schrapkaart opgesteld met 5 tot 10 concrete schrappunten. Voor huisartsen gaat dit bijvoorbeeld over uitvoeringsverzoeken aan wijkverpleegkundigen, het schrappen van verwijsbrieven en de indicatiestelling.

Ook de LHV deed mee aan de schrapsessies. Naast huisartsen zijn nog 6 beroepsgroepen betrokken: apothekers, fysiotherapeuten, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen. Gezamenlijk pleiten wij voor minder regels, in het belang van meer tijd voor de patiënt en een goede uitoefening van ons vak.

Zorgveld in beweging

Uit onderzoek dat in het najaar van 2017 werd verricht door de Denktank (Ont)Regel de Zorg kwam naar voren dat zorgverleners gemiddeld 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Rond ‘(Ont)Regel de Zorg’ ontstond vervolgens een brede beweging. Daarnaast zijn ook andere beroepsgroepen, zoals paramedici, gestart met het inventariseren van onnodige regels en zijn sommige instellingen en ziekenhuizen gestart met het schrappen van regels.

Meer informatie