Zorgverleners vragen aandacht voor gezondheid vluchtelingen

 
Zorgverleners vragen aandacht voor gezondheid vluchtelingen
Elkaars taal niet spreken, elkaars cultuur niet kennen, patiënten die de weg in de Nederlandse zorg niet weten en een zorgstelsel dat niet overal even goed aansluit op de situatie van patiënten. 6 zorgverleners in de eerste lijn vertelden woensdag 22 juni over hun ervaringen met zorg aan vluchtelingen tijdens het EerstelijnsCafé, georganiseerd door 7 belangenorganisaties in de zorg.

De organisatie beoogt het onderwerp zorg voor asielzoekers hiermee op de kaart te zetten. Lodi Hennink, voorzitter van de EerstelijnsPartners: "Vanuit de rijksoverheid, gemeenten en samenleving is veel aandacht voor huisvesting en veiligheid, maar veel minder voor goede zorg aan vluchtelingen. Terwijl ook dit een essentieel onderwerp is voor vluchtelingen en hun zorgverleners. Goede zorg is een basisvoorwaarde voor het kunnen functioneren in Nederland – of je nu uiteindelijk blijft of weer vertrekt."

Toestroom vluchtelingen

Naar schatting hebben rond 50.000 vluchtelingen in 2015 asiel aangevraagd in Nederland. Veel gemeenten hebben te maken met een verhoogde toestroom van vluchtelingen, die sneller vanuit de opvang in de gemeente komen wonen. Zo worden er zo’n 16.000 statushouders versneld gevestigd in het zogenaamde gemeentelijk versnellingsarrangement.

Tolkentelefoon

Zorgverleners in de wijk willen deze nieuwkomers de zorg kunnen bieden die zij verdienen. Dat kan nu niet altijd, bijvoorbeeld door het ontbreken van een tolkentelefoon, tijdgebrek of ingewikkelde regelgeving. Tijdens het café riepen de sprekers nadrukkelijk op tot een ruimere regeling voor het vergoeden van het inzetten van een tolkentelefoon. Ook werd specifiek aangevraagd voor alleenstaande jonge vluchtelingen die soms tussen wal en schip raken.

Overlevingsmodus

Ggz-consulent bij het Gezondheidscentrum Asielzoekers Gwenda Pelupessy vertelt: ‘Veel vluchtelingen staan bij aankomst in Nederland in de overlevingsmodus. Het kan een tijdje duren voor hun gezondheidsproblemen aan het licht komen; bijvoorbeeld nadat ze gehuisvest zijn. Dan komen vaak stress, trauma’s of onderdrukte fysieke problemen naar boven. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Want juist als je je leven in een nieuw, onbekend land wilt opbouwen, moet je stevig in je schoenen staan."

EerstelijnsCafé

Het EerstelijnsCafé wordt georganiseerd door de belangenorganisaties in de eerstelijn Actiz, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, LHV en NHG.