Zorgverleners zijn geen assurantietussenpersonen

 
Zorgverleners zijn geen assurantietussenpersonen. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging naar aanleiding van recente uitlatingen van politici over de rol van zorgverleners bij het informeren van patiënten over de inhoud van hun zorgverzekeringspolis.

Zo zouden huisartsen bij een verwijzing verplicht moeten checken of de verzekering van de patiënt deze zorg wel vergoedt.

"Huisartsen verwijzen patiënten naar een medisch specialist, schrijven medicijnen voor of een therapie, of vragen de patiënt terug te komen op basis van een medisch inhoudelijk oordeel. Daarbij speelt geen rol of dat wel of niet vergoed wordt of dat de patiënt een eigen bijdrage moet betalen. Vraag je de huisarts om hier wel rekening mee te houden, dan vertroebelt zijn rol als poortwachter. Want opeens gaat het dan in de spreekkamer niet meer alleen om medisch inhoudelijk argumenten. Daar is de patiënt niet bij gebaat", stelt LHV-voorzitter Steven van Eijck.

Primair taak verzekeraar
Het informeren van de patiënt over de inhoud van zijn of haar polis en waar welke zorg door de verzekeraar is ingekocht is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. Zij moeten ervoor zorgen dat patiënten weten waar ze op basis van hun polis terecht kunnen. Van Eijck: "Door de veelheid aan verzekeraars, polissen en voorwaarden is het praktisch onmogelijk dat huisartsen hierin een rol spelen. Bovendien kost het tijd die we niet kunnen besteden aan het bieden van optimale zorg aan de patiënt."

Kamervragen
Naar aanleiding van de recente Kamervragen en uitlatingen in de media heeft de minister aangegeven: "In gesprek te gaan met de huisartsen of ze voldoende op de hoogte zijn van de polissen van hun patiënten en of ze patiënten informeren over wel/niet verzekerde zorg. Hoe zien de huisartsen dat? Wat zijn de ervaringen? En hoe kan het beter?"

"Wij hebben de minister laten weten het gesprek hierover uiteraard aan te gaan. Maar ons standpunt is glashelder. Huisartsen schrijven voor op basis van medische noodzaak. Daar heeft de patiënt het meeste baat bij. Wat wel en niet vergoed wordt, is onderdeel van de afspraken tussen patiënt en verzekeraar", aldus Van Eijck. "Wel gaan wij kijken of het mogelijk is dat huisartsen in hun wachtkamer een eenvoudige flyer ophangen waarmee patiënten worden opgeroepen in het geval van een doorverwijzing eerst hun polis te checken of hun zorgverzekeraar te bellen."