Zorgverzekeraars bevestigen dat indexeren de norm is

 
Zorgverzekeraars bevestigen dat indexeren de norm is
De brancheorganisatie van zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, geeft aan dat zorgverzekeraars transparant moeten zijn over indexatie in de huisartsencontracten voor 2019. Daarmee bevestigt ZN de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg.

LHV en InEen hebben onlangs bij alle hoofdrolspelers aandacht gevraagd voor het naleven van de afspraken uit het akkoord. In het Hoofdlijnenakkoord is onder andere afgesproken dat kostenstijging als gevolg van cao-loonontwikkeling volledig wordt doorvertaald in de tarieven. Dat blijkt niet of onvoldoende in huisartscontracten van zorgverzekeraars terug te komen, zoals LHV en InEen al eerder aankaartten.

Helderheid

ZN heeft nogmaals bevestigd dat zorgverzekeraars desgevraagd transparant moeten zijn over de indexatie in de tarieven voor 2019. De regionale situatie kan leiden tot andere tariefafspraken onder de streep, maar er moet wel helderheid zijn over het gehanteerde indexeringspercentage in 2019. ZN koppelt de naleving van deze afspraken over transparantie van de tarieven terug aan de zorgverzekeraars. LHV en InEen geven aan ZN door welke verzekeraars geen helderheid geven over de indexering.