Spring naar content

Aanpak voor thuisvaccinatie niet-mobiele patiënten is bekend

Huisartsen kunnen de vaccins van AstraZeneca die zij ontvangen voor vaccinatie vanuit de praktijk ook gaan inzetten voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele, thuiswonende patiënten. Een belangrijke ontwikkeling voor die mensen die niet naar een andere priklocatie kunnen worden vervoerd.

Tot die aanpak zijn LHV, NHG, RIVM en het ministerie van VWS gezamenlijk gekomen. Al sinds de start van de vaccinatiecampagne (door de GGD’en in januari) leven hier vragen over. De bedoeling was al langer dat de huisartsen de thuisvaccinaties zouden doen, maar er waren tot op heden geen vaccins die geschikt waren om door de huisartsen thuis bij 65-plussers in te zetten.

Met het besluit van het ministerie van VWS dat het AstraZeneca-vaccin ook gebruikt mag worden voor 65-plussers, is die mogelijkheid er nu wel. Dit vaccin heeft relatief gunstige bewaar- en vervoersvoorwaarden en een lange houdbaarheid.

Meenemen in lopende vaccinatierondes

Dit besluit betekent dat u als huisarts de thuisvaccinaties kunt meenemen in de COVID-vaccinatierondes vanuit de huisartsenpraktijk. Daarvoor gebruikt u immers ook het AstraZeneca-vaccin.

Huisartsen die nu en de komende weken bezig zijn met vaccineren, kunnen deze patiënten direct al meenemen, als ze daarvoor voldoende vaccin voorradig hebben.

Huisartsen die al door hun voorraad heen zijn (dit zullen vooral huisartsen in Zeeland, Limburg en Brabant zijn), kunnen met de volgende levering vaccins aan hun praktijk deze patiëntengroep bedienen.

Om wie gaat het?

Meer informatie

Deze aanpak zal verwerkt worden in de belangrijkste informatiebronnen voor huisartsen op dit vlak:

Nieuws

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.