Spring naar content

Advies Gezondheidsraad: uitbreiding doelgroepen griepvaccinatie

De Gezondheidsraad stelt voor 7 nieuwe doelgroepen toe te voegen aan de griepvaccinatie. Later dit jaar beslist het ministerie van VWS of het Gezondheidsraadadvies officieel wordt overgenomen. Toch wil het ministerie van VWS het voor deze patiënten mogelijk maken zich ook dit jaar te laten vaccineren. LHV, NHG, SNPG en RIVM hebben gezocht naar een werkwijze die de huisarts zo min mogelijk belast.

Het officieel overnemen van dit advies komt te laat voor de griepvaccinatie dit jaar. Op verzoek van VWS kunnen patiënten uit de nieuwe doelgroepen die een griepvaccinatie wensen, zich op eigen initiatief melden bij de huisarts tussen 1 oktober en 1 november. De verwachting is dat het per (norm)huisartsenpraktijk gaat om 10-15 extra vaccinaties, naast het reguliere aantal griepvaccinaties.

2021 vaccinatie op eigen initiatief

LHV, NHG, SNPG en RIVM hebben gezocht naar een werkwijze die de huisarts zo min mogelijk belast. De huisarts gaat deze patiënten niet selecteren en uitnodigen. Daarom hebben we aangedrongen op heldere publiekscampagne van de overheid om patiënten te informeren, zodat mensen zelf kunnen beoordelen of ze wel of niet tot deze doelgroepen behoren. De publiekscommunicatie over deze uitbreiding start het RIVM vandaag.

Praktische informatie

Namens de huisartsen houdt het NHG zich bezig met de informatieverstrekking over en het bepalen van de werkwijze die zijn uitgewerkt in het addendum Vaccineren najaar 2021 bij de NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie 2021. Hierin zijn ook de coronamaatregelen en adviezen terug te vinden. Praktijkhouders hebben daarnaast van de SNPG een nieuwsbrief ontvangen.

Meer nieuws over de griepvaccinatie

In bericht vindt u aanvullende informatie over de griepvaccinatie.

Koningin Máxima bracht donderdagmiddag 29 oktober op uitnodiging van de LHV een werkbezoek aan een huisartsenpraktijk in Driebergen. Het bezoek stond in het teken van de bijzondere uitdagingen voor huisartsen en doktersassistenten in coronatijd, waaronder het veilig en efficiënt organiseren van de jaarlijkse griepvaccinatie.

Hoe declareert u de kosten als een patiënt zelf om een griepvaccinatie of pneumokokkenvaccinatie vraagt? Voor beide gevallen gelden verschillende regels. In dit bericht leest u wat u mag declareren.