Spring naar content

Advies over buitenlandse reizen door medewerkers

Ook deze zomer gelden er nog regels ten aanzien van het reizen naar het buitenland en na terugkeer in Nederland. Werknemers en werkgevers moeten rekening houden met de consequenties die een buitenlandse reis van een medewerker kan hebben, mocht de reis leiden tot vertraging of quarantaine.

De Rijksoverheid hanteert een indeling van groene, gele, oranje en rode reisadviezen vanwege de corona-uitbraak. Een actuele stand van zaken van de kleurcodes vindt u hier. Bij een groen reisadvies zijn er geen risico’s, bij een geel reisadvies is reizen verantwoord, maar zijn er wel gezondheidsrisico’s. Bij een oranje of rood reisadvies wordt het reizen naar deze landen afgeraden. Als mensen daar toch naar toe gaan, dan moeten ze bij terugkomst in Nederland een negatieve testuitslag laten zien en moeten zij 10 dagen in thuisquarantaine.

Specifieke regels voor zorgmedewerkers

Volgens de RIVM-LCI-richtlijn geldt voor zorgmedewerkers – zonder klachten – die terugkeren uit een oranje of rood risicogebied, het advies om een PCR-test te doen. Als de uitslag van de PCR-test positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker zonder klachten thuis in isolatie tot en met de 5e dag na de testafname. De zorgmedewerker mag dan niet naar buiten en geen bezoek ontvangen. Als de medewerker toch klachten ontwikkelt, blijft deze in isolatie tot de medewerker 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen. Indien de uitslag van de PCR-test negatief is, hoeft de zorgmedewerker niet (langer) thuis te blijven.

Voor negatief-geteste zorgmedewerkers die tijdens hun werk intensief contact hebben met patiënten met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19, geldt wel dat zij tot 10 dagen na terugkeer uit een risicogebied niet naar hun werk gaan. Ook buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.

Overige negatief geteste zorgmedewerkers mogen na de negatieve testuitslag hun werkzaamheden hervatten. Daarbij dragen zij tot 10 dagen na terugkeer altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II. Buiten het werk moeten zij contacten met kwetsbare personen zoveel mogelijk vermijden.

Gevolgen voor loon?

De algemene regel is dat als een medewerker in quarantaine moet tijdens of na een bezoek aan een code-oranje- of code-rood-gebied en daardoor niet kan werken, dan zijn de eventuele gevolgen voor rekening en risico van de werknemer.

De werknemer kan géén aanspraak maken op loon over die periode waarin geen werkzaamheden worden verricht.

Uitzondering is als de medewerker deze situatie niet kon voorzien (doordat de status van het land werd veranderd terwijl de persoon daar al was). En als de werknemer zijn/haar werkzaamheden thuis (in quarantaine) kan verrichten, dan moet het loon ook doorbetaald worden. 

In veel gevallen in de huisartsenzorg zullen medewerkers na een negatieve testuitslag en met minstens een chirurgische mondneusmasker type II wel weer kunnen werken, zoals hierboven beschreven, en zal deze situatie dus niet van toepassing zijn.

Schriftelijke bevestiging

We raden werkgevers aan om werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties voor de loondoorbetaling als de werknemer op reis gaat naar een land waarvan bekend is dat deze bestemming code oranje of rood heeft. Als dit niet schriftelijk is bevestigd, dan kan een werknemer wel aanspraak maken op loon over die periode waarin geen werkzaamheden worden verricht. En een schriftelijke bevestiging maakt het voor werknemers wel zo duidelijk waar ze aan toe zijn en kan helpen de afweging te maken om wel of niet naar zo’n land af te reizen.

Bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt/daadwerkelijk besmet raakt met covid-19, dan zal het loon moeten worden doorbetaald, ook als dat gebeurd is na bezoek aan een code oranje/rood-gebied.

Er is slechts één uitzondering daarop, namelijk als vast komt te staan dat de ziekte door opzet is veroorzaakt (waarbij de opzet gericht moet zijn op de ziekte). Dat begrip ‘opzet’ wordt heel streng getoetst, dus daar zal niet snel sprake van zijn, ook niet als iemand afreist naar een land met een oranje of rood reisadvies.

Bekijk het thema coronavirus.

Nieuws over corona

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.