Spring naar content

AVG en SO krijgen betaaltitel in Zorgverzekeringswet

AVG en SO krijgen betaaltitel in Zorgverzekeringswet

16 december 2019

De samenwerking tussen huisarts en de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) wordt vanaf 1 januari 2020 vereenvoudigd.

De zorg verleend door de SO en de AVG aan patiënten die thuis wonen, wordt begin volgend jaar van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

SO’s en AVG’s kunnen vanaf dat moment de door hen op grond van de Zorgverzekeringswet geleverde zorg zelfstandig declareren. Voor huisartsen wordt het daardoor eenvoudiger om patiënten die thuis verblijven en geen Wlz-indicatie hebben, naar een SO of AVG te verwijzen. Deze zorg wordt dan onderdeel van het basispakket. Voor deze zorg blijft wel het eigen risico gelden.

Binnenkort publiceren we op de LHV-website een Q&A met de belangrijkste informatie over de overheveling.

Nieuws

Samen met InEen, NHG en VPH spreken we in een brief aan het ministerie van VWS onze verbazing uit dat

Zelfstandigheid tot op hoge leeftijd betekent niet altijd langer thuis blijven. Langer zelfstandig zijn zou het uitgangspunt moeten zijn voor

De LHV heeft via een internetconsultatie samen met InEen en NHG gereageerd op de beleidsreactie van minister Van Ark op