Spring naar content

Bekostiging van de huisartsenzorg van ‘morgen’

De LHV is in gesprek met de NZa over de bekostiging van de huisartsenzorg. Uitgangspunt vanuit de LHV/huisartsen: het moet en kan eenvoudiger en duidelijker. In dit bericht leest u meer over de onderwerpen waarover gesproken wordt en hoe u als LHV-lid uw mening kunt geven.

De gesprekken met de NZa zijn breed en gaan over de gehele bekostiging. Daarom zitten naast de LHV ook VPHuisartsen, InEen en ZN aan tafel.

Om het overzichtelijker te maken, onderscheidt de LHV drie niveaus:

  1. Segmentenmodel: Waarvoor zijn de verschillende segmenten bedoeld, welke zorg zit nu in welk segment en willen we dat zo houden? Stelt de NZa de tarieven in een bepaald segment vast, of worden die overeengekomen in een contract met bv. de zorgverzekeraar of de zorggroep?
  2. Per segment: Hoe wordt voor die zorg betaald (bv. via inschrijf-, consult-, module- of verrichtingentarieven) en willen we dat zo houden? Wat valt onder het inschrijftarief en voor welke werkzaamheden mag aanvullend worden gedeclareerd? Hoe declareren de verschillende medewerkers in de praktijk?
  3. Per tarief: Hoe worden de tarieven onderbouwd (nu bv. op basis van gemiddelde, historische kosten) en hoe worden de praktijkkosten toegerekend en vergoed?

Dat de bekostiging complex is, daarover is iedereen het eens. Ook is iedereen het erover eens dat nu onduidelijk is hoe de praktijkkosten precies worden vergoed. Maar welke aanpassingen zijn wenselijk om het systeem eenvoudiger en duidelijker te maken?

Elke wijziging kent voor- en nadelen

Wilt u meer of minder direct kunnen declareren en als gevolg daarvan minder of meer inschrijfgelden ontvangen? Meer of minder declareren via tijdsblokken? En zo ja, per 5, 10 of 15 minuten? Kiest u voor meer of minder gereguleerde tarieven? Als belangenbehartiger wil de LHV graag met u in gesprek. Zo kiezen we samen de juiste mix.

Uw mening over bekostiging

Wat werkt voor u in de praktijk en in welke mix? Uw input is nodig om de juiste richting te bepalen, zodat het in de praktijk daadwerkelijk eenvoudiger wordt. In de komende maanden kunt u op meerdere momenten uw mening geven.

Momenten om uw mening te geven

September

  • September peilingsmaand via de LHV-nieuwsbrief

In september treft u elke week een korte peiling aan over een aspect van de bekostiging. Via deze peilingen geeft u een richting / koers aan. De link naar de peilingen vindt u in de LHV nieuwsbrieven. Ontvangt u de wekelijkse nieuwsbrief niet en wilt u deze ontvangen? Mail dan naar lhv@lhv.nl.

Oktober

  • Huisartsendag 2021

Komt u zaterdag 2 oktober naar de LHV Huisartsendag in Den Haag? Schrijf u dan in voor de fysieke bijeenkomst over de bekostiging van ‘morgen’. Tijdens die bijeenkomst hoort u meer over de plannen en kunt u reageren op vragen en stellingen.

Kom ook: schrijf u nu in en praat mee.

  • Regiobijeenkomsten: ook bij u in de buurt.

U bent van harte welkom op een van de regiobijeenkomsten. Een onderdeel is de bekostiging en dit jaar informeren we u niet alleen, maar komen we ook nadrukkelijk uw mening vragen over de bekostiging en presenteren we de resultaten van de peilingen in september. Zo kunt u uw mening toelichten.

Schrijf u nu in voor uw regio!

November

In het Online webinar worden de belangrijkste punten uit de regiobijeenkomsten voor u samengevat. We koppelen de bevindingen over de toekomstige bekostiging van de fysieke bijeenkomsten aan u terug. Kijk en praat mee! De link voor aanmelden volgt binnenkort.

Lees alles over declareren en tarieven in het thema.

Nieuws

Blijf het mentorschapsprogramma aanbieden, geven deelnemers aan in de evaluatie van het initiatief. Het wederzijdse contact levert mentees en mentoren veel op. ‘Ik zou elke beginnend huisarts zo’n traject gunnen’, vertelt een van de mentees. Een groot succes dus. Daarom starten wij dit voorjaar met een landelijk traject dat beschikbaar is voor alle LHV-leden.

Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? U leest het allemaal in de LHV-Declareerwijzer 2022.

Overweegt u samenwerking met een of meerdere collega’s? Weet u wat u belangrijk vindt in deze samenwerking of start u de samenwerking omdat u elkaar al langer kent en vooral een goede klik heeft? Met deze en andere samenwerkingsvraagstukken wil de LHV u als lid ondersteunen. Nieuwsgierig? Lees dan verder en neem contact op om deel te nemen aan een pilot.