Spring naar content

Benchmarkverslagen KIF beschikbaar

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail  ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

Ontwikkeling indicatoren

Voor een deel van de indicatoren geldt dat deze zijn uitontwikkeld en het doel bereikt is. Deze zullen niet nogmaals worden uitgevraagd maar worden vervangen door nieuwe indicatoren. Een deel van de indicatoren kan worden doorontwikkeld, deze zullen in aangepaste vorm terugkeren.

De indicatoren worden onderzocht, ontworpen en opgesteld door werkgroepen waarin de  branchepartijen binnen de farmacie zijn vertegenwoordigd. De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV vertegenwoordigt haar beroepsgroep zodat de ontwikkelde indicatoren een goed beeld schetsen van de zorg die wordt geleverd in de apotheekhoudende praktijk. Tijdens de ontwikkeling worden de indicatoren voorgelegd aan een delegatie van de commissie apotheekhoudende huisartsen. In deze commissie zijn alle inkoopgroepen vertegenwoordigd. Ook de softwareleveranciers van apotheekhoudende praktijken worden bij nieuwe indicatoren geraadpleegd en geïnformeerd.  

Meer nieuws voor apotheekhoudende huisartsen

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit bericht ziet u het in een oogopslag. Met de laatste informatie en herinneringen aan eerdere berichten over wijzigingen vanaf 2022.

Met het einde van 2021 in zicht bereiden we ons als Apotheekhoudende Afdeling voor op het nieuwe jaar. Een aantal belangrijke momenten in 2022 delen we vast met u. Noteert u ze in uw agenda?

In uw apotheek scant u sinds bijna drie jaar de QR-code op alle medicijnverpakkingen in het kader van de Europese verordening Falsified Medicine Directive (FMD). Het doel hiervan is om mogelijke vervalsingen op te sporen.