Spring naar content

Benchmarkverslagen KIF beschikbaar

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail  ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

Ontwikkeling indicatoren

Voor een deel van de indicatoren geldt dat deze zijn uitontwikkeld en het doel bereikt is. Deze zullen niet nogmaals worden uitgevraagd maar worden vervangen door nieuwe indicatoren. Een deel van de indicatoren kan worden doorontwikkeld, deze zullen in aangepaste vorm terugkeren.

De indicatoren worden onderzocht, ontworpen en opgesteld door werkgroepen waarin de  branchepartijen binnen de farmacie zijn vertegenwoordigd. De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV vertegenwoordigt haar beroepsgroep zodat de ontwikkelde indicatoren een goed beeld schetsen van de zorg die wordt geleverd in de apotheekhoudende praktijk. Tijdens de ontwikkeling worden de indicatoren voorgelegd aan een delegatie van de commissie apotheekhoudende huisartsen. In deze commissie zijn alle inkoopgroepen vertegenwoordigd. Ook de softwareleveranciers van apotheekhoudende praktijken worden bij nieuwe indicatoren geraadpleegd en geïnformeerd.  

Meer nieuws voor apotheekhoudende huisartsen

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan en sommige prestatiebeschrijvingen zijn nader toegelicht.