Spring naar content

Boostervaccin voor huisartsen en ander zorgpersoneel snel verwacht

De boostervaccinatieronde voor zorgverleners in de huisartsenzorg zal binnen enkele weken starten en plaatsvinden in ziekenhuizen verspreid over het land. Huisartsen en zorgpersoneel van huisartsenpraktijken en huisartsenposten vallen hieronder. In de ziekenhuizen wordt ook het eigen ziekenhuispersoneel gevaccineerd.

Anderhalve week geleden kondigde de minister aan dat – naast ouderen en bewoners van zorginstellingen – ook zorgpersoneel (waaronder huisartsen en praktijk- en postpersoneel) in aanmerking komt voor boostervaccinatie.

Sindsdien zitten we als LHV met onder andere VWS, RIVM en de ziekenhuizen om tafel om de uitvoering daarvan uit te werken. InEen is daar ook bij betrokken, namens de huisartsenposten. Ook hebben we afstemming gezocht met de NVDA en de NVvPO (verenigingen van doktersassistenten en van praktijkondersteuners).

Uitwerking: planning, aanmelding en registratie

Er moet op dit moment uitgewerkt wanneer er hoeveel vaccins kunnen worden geleverd, welke ziekenhuizen ruimte bieden voor vaccinatie van huisartsen(personeel) en hoe de aanmelding voor vaccinatie zal verlopen voor de zorgverleners van buiten de ziekenhuizen. We verwachten dat er volgende week een duidelijker plan en planning is en we zullen u informeren zodra we kunnen.

Door de boostervaccinaties op deze manier te organiseren kan er zoveel mogelijk snelheid worden gemaakt, zonder dat het vaccineren van zorgverleners ten koste gaat van het vaccineren van 60-plussers.

Nieuws over corona

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.

Nadat de minister heeft besloten dat al het zorgpersoneel een derde vaccinatie tegen COVID-19 kan krijgen, werken wij samen met InEen, de ziekenhuizen, RIVM, VWS en het LNAZ hard aan de uitvoering van deze boostervaccinatieronde. De afspraak is dat huisartsen en hun medewerkers gevaccineerd worden in en door 23 ziekenhuizen in de verschillende regio’s. De planning is dat voor iedereen aan het eind van de eerste week van december (met een unieke code) de afspraak in het ziekenhuis gemaakt kan worden, vanaf 7 december kan er daadwerkelijk gevaccineerd worden.