Spring naar content

Cao Huisartsenzorg: Thuiswerkregeling en aangepaste salaristabel

In de Cao Huisartsenzorg voor 2021 is een thuiswerkregeling en een salarisverhoging afgesproken. Cao-partijen hebben de ingangsdatum van de thuiswerkregeling vastgesteld op 1 mei 2021 en de salarisverhoging gaat per 1 juni 2021 in. Lees meer in dit bericht.

De gemaakte afspraken in het principeakkoord voor de nieuwe cao 2021 zijn door alle partijen bekrachtigd. In de cao is een verhoging van salaris (2% per 1 juni 2021) afgesproken. De loonsverhoging is in de salaristabel Cao Huisartsenzorg per 1 juni 2021 bijgewerkt. Dit jaar volgt nog een verhoging van de eindejaarsuitkering (0,5% structureel en 0,5% incidenteel), dit betekent dat de eindejaarsuitkering in 2021 7% bedraagt.

Thuiswerkregeling

In de cao is een thuiswerkregeling vastgesteld, passend bij de huidige ontwikkelingen. De uitwerking van deze thuiswerkregeling heeft even geduurd en wordt opgenomen in de nieuwe cao-tekst waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. De artikelen zijn al wel terug te vinden in de cao app: artikel 6.15 (thuiswerkvergoeding) en 6.16 (thuiswerkplekvoorziening).

Naar Cao huisartsenzorg

Nieuws

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg 2021 regelt de arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost.

De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg is geactualiseerd met een actuele beschrijving van de functie doktersassistent A en B. Dit is een uitwerking van de afspraak van de CAO partijen om tijdens de looptijd van de Cao Huisartsenzorg de functie Doktersassistent opnieuw te beschrijven en de waardering te ijken.

Hoe zit het precies met het opnemen van vakantiedagen? Mag een werkgever een werknemer bijvoorbeeld dwingen om vakantie op te nemen? Of mag een werknemer een geplande vakantie intrekken? Wij hebben een aantal veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.