Spring naar content

Capaciteitsorgaan pleit ook voor meer plekken huisartsenopleiding

Capaciteitsorgaan pleit ook voor meer plekken huisartsenopleiding

9 januari 2020

In een advies aan de minister van VWS heeft het Capaciteitsorgaan geadviseerd om het aantal opleidingsplekken voor huisartsen te verhogen. De LHV pleit er, vanwege de toenemende huisartsentekorten, al langer voor om meer huisartsen te gaan opleiden. We hopen dat de minister het advies overneemt.

Beleid en bekostiging afbeelding

Het Capaciteitsorgaan adviseert een jaarlijkse instroom per 2021 van minimaal 822 aios en maximaal 935 aios. Alle ontwikkelingen meewegend spreekt het Capaciteitsorgaan een voorkeur uit voor een jaarlijkse instroom van 879 aios.

Het advies voor het aantal opleidingsplekken tot huisarts is fors hoger én ruimer dan het vorige advies van het Capaciteitsorgaan uit 2016 (630). De afgelopen jaren besloot VWS al tot meer opleidingsplekken voor huisartsen dan het Capaciteitsorgaan adviseerde (namelijk 750). Daarmee werd de – achteraf gezien – te lage inschatting al wat gecompenseerd.

Het instituut zegt tot dit hogere aantal te komen onder andere door de toegenomen vraag naar huisartsenzorg en de veranderde arbeidstijd van huisartsen. De LHV heeft het Capaciteitsorgaan van de nodige informatie en kennis voorzien, om tot een goede berekening van de benodigde plekken te komen. Het Capaciteitsorgaan concludeert: “Al met al is in de afgelopen jaren de druk op huisartsen en de vraag naar huisartsenzorg duidelijk toegenomen, meer dan in 2016 is voorzien.”

Het gehele advies vindt u op de website van het Capaciteitsorgaan

De LHV hoopt dat de minister ertoe zal besluiten het advies van het Capaciteitsorgaan over te nemen. Dit is een van de maatregelen die moet bijdragen aan de aanpak van de huisartsentekorten nu en in de nabije toekomst. Daarnaast is het cruciaal om de werkdruk van huisartsen te verlagen en betere ondersteuning te bieden in de praktijk. Zo willen we het huisartsenvak aantrekkelijk houden en huisartsenzorg voor iedereen in Nederland toegankelijk houden.

Meer weten over huisartsentekorten? Bezoek het dossier Huisartsentekorten.

Nieuws

Een jaar geleden is adviesbureau Rebel in opdracht van de LHV en het ministerie van VWS gestart met regionale ondersteuning op maat voor regio’s die te kampen hebben met huisartsentekorten. We zijn halverwege het traject en 9 regio’s ontvangen inmiddels ondersteuning in de aanpak van deze problematiek.

Op initiatief van D66 komen er 20 extra opleidingsplekken voor huisartsen bij. Het voorstel wordt gesteund door de andere regeringspartijen. Dit is een van de uitkomsten van het begrotingsdebat Volksgezondheid in de Tweede Kamer van vorige week. De LHV had bij de politiek gepleit voor extra plekken en is blij met dit resultaat.

Een van de lessen uit de eerste golf van de coronacrisis is dat de meeste huisartsen werken met een langer consult voor de patiënten die naar de huisartsenpraktijk moeten komen. Meer tijd voor een patiënt moet, ook na de coronacrisis, de standaard worden in iedere huisartsenpraktijk en daar moet de bekostiging op worden aangepast. Ook moeten er veel meer opleidingsplekken voor huisartsen beschikbaar komen, om in de vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien. Voor deze punten heeft de LHV samen met InEen en NHG aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer.