Spring naar content

Controleer uw ICT-systemen; verhoogd risico op cyberaanval

Vanwege een verhoogd risico op cyberaanvallen adviseren we u dringend om zo snel mogelijk de ICT-systemen in uw huisartsenpraktijk te laten controleren. ICT-experts slaan alarm nadat zij in veelgebruikte software een kwetsbaarheid hebben gevonden. Met weinig moeite kunnen kwaadwillenden ook in huisartsenpraktijken schade aanrichten, aan bijvoorbeeld uw HIS. In dit bericht informeren we u over wat u kunt doen.  

Om welke ICT systemen gaat het?   

Het veelgebruikte type software waar het over gaat is Apache Log4j. De kans is groot dat ook in de ICT-voorzieningen in uw praktijk (of de praktijk waar u werkt) deze software aanwezig is. Het gaat niet alleen om uw HIS, maar bijvoorbeeld ook om uw netwerkrouter en netwerkprinter. Daarom is het belangrijk dat u alle ICT-voorzieningen en hardware (apparaten) laat controleren.

Wat kunt u doen? 

Wij adviseren u om zo snel mogelijk actie te ondernemen om er voor te zorgen dat u beveiligd bent tegen cyberaanvallen:

  1. Vraag uw ICT-dienstverlener/beheerder om alle systemen, netwerkcomponenten en hardware in uw praktijk te scannen op de aanwezigheid van Apache Log4j. Laat de dienstverlener ook alle beschikbare updates voor de systemen installeren en vraag daarvan een bevestiging.
  1. Vraag ook aan de ICT-dienstverlener/beheerder om te onderzoeken of er signalen zijn dat kwetsbare systemen al misbruikt zijn. Als dat het geval is, moet de dienstverlener contact opnemen met Z-CERT (expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg).

Let op: als uw regionale huisartsenorganisatie (RHO) uw ICT-voorzieningen beheert, dan zijn zij ook door InEen op de hoogte gebracht van dit probleem. U kunt dan het beste contact opnemen met uw RHO.

Meer weten?

Niet alleen de zorgsector maar heel Nederland heeft te maken met dit probleem. Het Nationaal Cyber Security Centrum geeft op haar website uitleg over deze digitale dreiging.

Praktijkwijzer informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is steeds belangrijker, juist ook in de huisartsenpraktijk, door de toegenomen afhankelijkheid van ICT. We hebben daarom de praktijkwijzer informatiebeveiliging ontwikkeld, waarin u veel handvatten vindt om uw digitale weerbaarheid te vergroten.

U bent als zorgaanbieder verantwoordelijk voor de beveiliging van uw praktijk. De ene huisarts heeft daar echter meer aandacht voor dan de ander. Zoek op tijd hulp en verzeker u van de juiste ondersteuning zodat u geen onnodige risico’s loopt. ICT; maak er werk van!

Lees meer over patiëntengegevens en ICT

U bent als huisarts meer dan ooit een knooppunt van digitale informatie. Het veilig opslaan van en omgaan met patiëntgegevens stelt niet alleen eisen aan de systemen in de praktijk. Het vraagt ook iets van uw kennis en gedrag. We wijzen u de weg in het wat, waarom en hoe.

Nieuws

Huisartsen hebben sinds de start van de coronapandemie nog meer ervaring opgedaan met e-health dan daarvoor. Er blijft echter veel onduidelijk over wat wel en niet goed werkt. Op aandringen van LHV, NHG, en InEen wordt er nu een onderzoek gestart naar de effectiviteit van e-health. Om te weten welke toepassingen nuttig zijn om in uw werk bij uw populatie in te zetten.

Veel praktijken die in het kader van OPEN een DVZA-overeenkomst hebben afgesloten, zijn geconfronteerd met extra kosten die daaraan zijn verbonden. LHV en InEen vinden dat er voor alle praktijken een vergoeding moet komen van deze kosten. We willen ook een structurele oplossing voor de huidige, onwenselijke DVZA-situatie. We hebben afspraken gemaakt met VWS, Zorgverzekeraars Nederland  en de Patiëntenfederatie Nederland om tot een oplossing te komen.

Op woensdag 16 juni van 13.00 – 14.30 uur geven wij met de EerstelijnsPartners en de Patiëntenfederatie Nederland een digitale masterclass Gegevensuitwisseling in de eerste lijn voor Tweede Kamerleden. De bijeenkomst is openbaar en ook door u online te volgen.