Spring naar content

De LHV-declareerwijzer 2022 is uit

Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? U leest het allemaal in de LHV-declareerwijzer 2022.

stethoscoop

In de LHV-declareerwijzer staan de bindende regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die zijn vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor de huisartsenzorg. Daarnaast adviseren wij u over het toepassen van de regels in uw dagelijkse praktijk. De hoogte van de tarieven vindt u op de webpagina over tarieven.

Overzicht wijzigingen per 1 januari 2022

Voor 2022 is er slechts één wijziging in de bekostiging doorgevoerd:

  • Achterstandswijken regeling
    De postcodelijst wordt uitgebreid, waardoor het probleem van de onder declaratie van 100.000 opslagtarieven wordt voorkomen. Bekijk de postcodelijst op de pagina tarieven, nagenoeg onderaan onder het kopje tariefbeschikking.

Lees meer

Hoe gaat het declareren van de door u geleverde zorg in zijn werk, welke tarieven gelden er en hoe zit de bekostiging van de huisartsenzorg in elkaar? Op onze pagina declareren en tarieven vindt u alle informatie.

Nieuws over declareren en tarieven

Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? U

De tarieven voor de huisartsenzorg stijgen komend jaar per 1 januari en daarna nog een keer per 1 april. Waarom

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven de aangepaste tariefbeschikking van oktober niet tijdig te kunnen verwerken in hun systemen. De NZa