Spring naar content

Doe mee aan online enquête duurzaamheid eerste lijn

Doe mee aan online enquête duurzaamheid eerste lijn

27 februari 2020

In hoeverre werkt u als huisarts al duurzaam op het gebied van milieu en klimaat? Wat moet er gebeuren om dit makkelijker te maken? Onder andere deze vragen komen aan bod in de online enquête van het ministerie van VWS naar duurzaamheid in de eerste lijn. Invullen kost ongeveer 7 minuten.

Beleid en bekostiging afbeelding

Samen met 132 andere partijen heeft de LHV in oktober 2018 de Green Deal Zorg getekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt momenteel hoe voor het de eerstelijnszorg makkelijker kan worden gemaakt om bij te dragen aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en klimaat.

Enquête en interviews om een beeld te schetsen van duurzaamheid

De enquêtevragen hebben betrekking op motivatie, mogelijkheden en beperkingen voor u en andere partijen in de eerstelijnszorg om te verduurzamen. Daarnaast wordt gevraagd wat er georganiseerd kan worden om verduurzaming makkelijker te maken?

Ter verdieping vinden daarnaast interviews met individuele zorgverleners en praktijkmanagers plaats. De resultaten van het onderzoek worden onder meer gedeeld via de kanalen van de LHV.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Michiel Kort van onderzoeksbureau Rebel.

Nieuws

Geen items gevonden