Spring naar content

Doorontwikkeling bekostiging extramurale farmacie

De NZa heeft veldpartijen uitgenodigd om hun visie te geven op de toekomstige bekostiging van de extramurale farmacie. Samen met leden van de Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) hebben wij uitvoerig antwoord gegeven op de vragen die de NZa hierover heeft gesteld. Deze varieerden van ‘Hoe ziet de openbare apotheekzorg er idealiter in 2030 uit?’, ‘Sluit de huidige bekostiging voor farmaceutische zorg voldoende aan op uw toekomstvisie op de openbare apotheekzorg?’ tot ‘Kunt u concreet maken hoe of op welke onderdelen de huidige bekostiging voor farmaceutische zorg verbeterd kan worden?’.

Naar aanleiding van onze antwoorden, zal de NZa de komende maand een interview met ons hierover voeren. Hiervoor sluiten wederom leden vanuit de CAZ aan. De doorontwikkeling van de bekostiging van de farmacie is een langdurig traject. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

Nieuws

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.