Spring naar content

Eerste huisartsenpraktijken ontvangen volgende week AstraZeneca-vaccin

Na de aankondiging eerder deze week dat huisartsenpraktijken in Zeeland als eerste het covid-19-vaccin van AstraZeneca zullen ontvangen, hebben we nu gehoord dat ook de provincies Limburg en Brabant onverwacht snel al vaccins kunnen gaan bestellen. Daarnaast is de doelgroep die de huisartsen met deze eerste leveringen gaan vaccineren nader gespecificeerd.

Beleid en bekostiging afbeelding

Het RIVM bepaalt welke regio’s op welk moment vaccin ontvangen op basis van onder andere de beschikbare hoeveelheid. Zij hebben nu aangegeven de drie zuidelijke provincies in de komende weken te kunnen beleveren. Huisartsen in Zeeland begin volgende week, huisartsen in Limburg halverwege volgende week en huisartsen in Brabant de week daarna.

De huisartsen in deze regio’s zijn daarover geïnformeerd door de LHV en door de SNPG, bij wie zij het vaccin kunnen bestellen.

Aanscherping doelgroep

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het AstraZeneca-vaccin in te zetten voor 65-minners, startend met de oudsten, en voor bepaalde niet-immuun-gecompromitteerde patiëntengroepen met een hoog-COVID-19-risico.

De huisartsen zullen met hun eerste levering de volgende patiëntengroepen uitnodigen voor vaccinatie:

  • Patiënten geboren in 1956 en 1957;
  • De volgende niet immuun-gecompromitteerde patiënten met een hoog-COVID-19 risico:
  1. de u bekende morbide obese patiënten (BMI > 40), geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en 64 jaar).
  2. de u bekende thuiswonende patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en de 64 jaar).

In de NHG-praktijkhandleiding vindt u informatie over het selecteren van deze doelgroep.

De derde hoog-risicogroep die de Gezondheidsraad in haar advies benoemde, zijn patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is. Deze groep is voor huisartsen niet gemakkelijk te identificeren binnen de patiëntenpopulatie. Deze groep is wel goed in beeld bij hun behandelend specialist in het ziekenhuis. Daarom zullen mensen binnen deze patiëntgroep door de medisch specialist worden uitgenodigd voor vaccinatie.

Vaccinatie praktijkpersoneel

Met de eerste levering vaccins kunnen huisartsenpraktijken ook hun praktijkpersoneel vaccineren, vanuit de afspraak “wie vaccineert, wordt eerst zelf gevaccineerd”.

Medewerkers van praktijken die pas later dan februari vaccins ontvangen, worden uitgenodigd om te worden gevaccineerd door de GGD, zodat zij niet hoeven te wachten op de levering aan hun praktijk.  

Bestellen

Het bestellen van vaccins gaat via de bestelapplicatie van de SNPG. Alle praktijken die bekend zijn bij de SNPG krijgen een bericht van de SNPG wanneer bestellen in hun regio mogelijk is. Als LHV zullen we u hier ook op wijzen, zodra wij weten over welke regio’s wanneer aan de beurt zijn.

Praktijken hoeven voor deze doelgroepen maar één keer te bestellen. U berekent de omvang van deze doelgroep en geeft dat aantal door aan de SNPG. Zij zorgen dan dat u ook voor de tweede prik weer evenveel vaccin ontvangt als bij de eerste levering.

Registratie

De vaccinatie van patiënten registreert u in uw HIS volgens de instructies van uw HIS-leverancier. Vanuit het HIS worden vaccinatiegegevens van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven, doorgegeven aan het centraal register van het RIVM.

Vaccinatie van praktijkpersoneel registreert u in de BRBA-app. Als de medewerker geen toestemming geeft, kan de vaccinatie anoniem gemeld worden zodat het RIVM wel zicht houdt op het aantal vaccinaties.

Zie ook het onderdeel Registratie in de praktijkhandleiding.

Uitvoering: praktijk, lokaal of regionaal

Het is aan huisartsen zelf om te besluiten hoe ze de vaccinatie willen organiseren, of ze dat op praktijkniveau, lokaal met andere praktijken of regionaal willen doen.

Gebruik voor de organisatie de tips in de praktijkhandleiding en de adviezen over het organiseren van vaccinaties binnen de anderhalvemetermaatregelen.

Nieuws

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.