Spring naar content

Eerste vaccinatie huisartsen en medewerkers van de huisartsenpost

De eerste vaccinatie van een huisarts in het kader van de spoedzorg vond vanavond plaats in het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Huisarts Marieke Nijhof kreeg van haar collega-huisarts Joris van Grafhorst de eerste prik. Daarna volgden nog enkele tientallen collega’s die eveneens betrokken zijn bij de spoedzorg overdag en in de avond, nacht en weekenddiensten (ANW).

Beleid en bekostiging afbeelding

De uitvoering van de vaccinaties van huisartsen en bepaalde medewerkers van de huisartsenposten vindt plaats in 23 ziekenhuizen verspreid over het land. De organisatie vindt regionaal plaats. De regionale acute zorgnetwerken (de ROAZ), de LHV (landelijk en regionaal) en de huisartsenposten coördineren de uitvoering in de ziekenhuizen die in hun regio’s liggen. Zo zetten we een snelle, regionaal goed passende uitvoering op, in een zeer kort tijdsbestek vanwege de urgentie.

Eerste Prik in Twente

De ‘eerste prik’ vond plaats met de nodige media-aandacht. De betrokken huisartsen grepen die aan om nut en noodzaak van vaccinatie van de huisarts in het algemeen en in de spoedzorg in het bijzonder nogmaals voor het voetlicht te brengen. Zeker met de dreiging van een derde golf is het noodzakelijk nu te vaccineren om nu en dan de spoedzorg op de been te houden. Daarbij is het belangrijk dat snel na deze rondes ook de rest van het team in de praktijk gevaccineerd wordt. Daarmee ontlasten we de ziekenhuizen en kunnen huisartsen en hun team de zorg blijven dragen de duizenden COVID-patiënten in de thuissituatie.

Pilot vaccinatie patiënten in woonvormen

Maandag start in Twente net als in Deventer en Zoetermeer een pilot waarbij patiënten in kleinschalige woonvormen gevaccineerd gaan worden. Het eerste moment dat een gevaccineerde huisarts een patiënt in een woonvorm inent, gaat plaatsvinden aanstaande maandag 25 januari in Zoetermeer.

Nieuws

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Al langere tijd speelt het vraagstuk bij de overheid over wie kan zorgen voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele 60-minners. De overheid meldt nu dat er een landelijke oplossing in zicht is met een organisatie die bij mensen thuis kan vaccineren. Via een SNPG-mailing stelt de overheid huisartsenpraktijken hier vanmiddag over op de hoogte.