Spring naar content

FMD: heeft u zicht op uw alerts?

In uw apotheek scant u sinds bijna drie jaar de QR-code op alle medicijnverpakkingen in het kader van de Europese verordening Falsified Medicine Directive (FMD). Het doel hiervan is om mogelijke vervalsingen op te sporen.

FMD-tool

We horen van leden dat het scannen niet altijd vlekkeloos verloopt. Dit kan leiden tot het genereren van onterechte alerts. We raden u aan om de FMD-tool te gebruiken. Deze laat zien hoeveel alerts u heeft en hoe die ontstaan. Zo kan de tool aangeven dat men dubbel scant of dat de scanner niet goed functioneert.
Naar de FMD-tool

Mocht het inloggen bij de tool niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de NMVO via info@NMVO.nl.

Heeft u heel veel alerts en weet u niet hoe dat te verhelpen is? Dan kunt u contact opnemen met de KNMP. De KNMP ziet alleen de apotheekhoudende huisarts in de tool. Zij kunnen verder geen data zien maar kunnen u wel helpen. Soms verwijzen zij door naar de NMVO. Die kan, na uw toestemming, wel alles zien en u dan inhoudelijk verder helpen.

Er wordt gewerkt aan het integreren van een scanner-tool in de FMD-tool  zodat de scanner, indien nodig, kan worden geconfigureerd. Ook wordt eraan gewerkt om apotheekhoudenden periodiek automatisch een overzicht met alerts te sturen.

Nieuws

In uw apotheek scant u sinds bijna drie jaar de QR-code op alle medicijnverpakkingen in het kader van de Europese verordening Falsified Medicine Directive (FMD). Het doel hiervan is om mogelijke vervalsingen op te sporen.

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.