Spring naar content

Functiebeschrijving doktersassistent geactualiseerd in nieuwe FWHZ

Functiebeschrijving doktersassistent geactualiseerd in nieuwe FWHZ

26 november 2020

De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg is geactualiseerd met een actuele beschrijving van de functie doktersassistent A en B. Dit is een uitwerking van de afspraak van de CAO partijen om tijdens de looptijd van de Cao Huisartsenzorg de functie Doktersassistent opnieuw te beschrijven en de waardering te ijken.

Beleid en bekostiging afbeelding

Per 1 december 2020 is de functiebeschrijving Doktersassistent (op twee niveaus, te weten Doktersassistent A en Doktersassistent B) geactualiseerd en gewaardeerd. De inschaling van de functie is ongewijzigd gebleven. Een doktersassistent A blijft in schaal 4 en een doktersassistent B blijft in schaal 5.

Handleiding FWHZ

De nieuwe beschrijving en indeling leest u in de geactualiseerde Handleiding FWHZ. Van de functie Spreekuur Ondersteuner Huisartsenzorg is besloten om die buiten beschouwing te laten in de handleiding FWHZ.

Functiewaardering in de huisartsenzorg

Binnen de huisartsenzorg werken we sinds 2004 met de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit instrument bestaat uit een set van referentiefuncties en een referentiematrix. Jaarlijks buigen de bij de Cao Huisartsenzorg betrokken partijen zich over trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg en de consequenties hiervan voor het onderhoud van FWHZ.

Nieuws

Zaterdag 2 oktober blikten we samen met ruim 500 huisartsen voorzichtig weer vooruit. Naar dat wat ons vak zo mooi maakt én de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Vanuit het World Forum in Den Haag of vanuit huis. In dit bericht vindt u een terugblik.

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’.

Aan welke verplichtingen u uit de Wtza moet voldoen, is afhankelijk van uw werksituatie. De nieuwe LHV-handleiding vertelt beknopt en overzichtelijk welke acties voor u gelden. Ondertussen strijden we verder tegen de jaarverantwoordingsplicht die ook uit de Wtza voortkomt.