Spring naar content

Functiebeschrijving doktersassistent geactualiseerd in nieuwe FWHZ

Functiebeschrijving doktersassistent geactualiseerd in nieuwe FWHZ

26 november 2020

De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg is geactualiseerd met een actuele beschrijving van de functie doktersassistent A en B. Dit is een uitwerking van de afspraak van de CAO partijen om tijdens de looptijd van de Cao Huisartsenzorg de functie Doktersassistent opnieuw te beschrijven en de waardering te ijken.

Beleid en bekostiging afbeelding

Per 1 december 2020 is de functiebeschrijving Doktersassistent (op twee niveaus, te weten Doktersassistent A en Doktersassistent B) geactualiseerd en gewaardeerd. De inschaling van de functie is ongewijzigd gebleven. Een doktersassistent A blijft in schaal 4 en een doktersassistent B blijft in schaal 5.

Handleiding FWHZ

De nieuwe beschrijving en indeling leest u in de geactualiseerde Handleiding FWHZ. Van de functie Spreekuur Ondersteuner Huisartsenzorg is besloten om die buiten beschouwing te laten in de handleiding FWHZ.

Functiewaardering in de huisartsenzorg

Binnen de huisartsenzorg werken we sinds 2004 met de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit instrument bestaat uit een set van referentiefuncties en een referentiematrix. Jaarlijks buigen de bij de Cao Huisartsenzorg betrokken partijen zich over trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg en de consequenties hiervan voor het onderhoud van FWHZ.

Nieuws

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Door de nieuwe pensioenregeling is de pensioenpremie die hidha’s betalen gestegen. Daar krijgen wij veel vragen over. In dit bericht vertellen we wat de pensioenregeling inhoudt en wat wij voor u als hidha kunnen doen.

In september 2022 starten weer opleidingstrajecten om een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) op te leiden. Dit lijkt misschien nog ver weg, maar mocht u dit jaar een VS of PA willen gaan opleiden dan is het belangrijk dat u voor 1 februari 2022 een opleidingsplek reserveert bij een hogeschool én de stimuleringssubsidie bij stichting KOH aanvraagt. Ook als u nog geen kandidaat heeft, raden wij u aan dit te doen.