Spring naar content

Functieomschrijving POH vernieuwd

De functie Praktijkondersteuner huisarts (POH) is opnieuw beschreven en gewaardeerd. Deze functiebeschrijving is opgenomen in de nieuwe versie van de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarin worden de meest voorkomende functies in de huisartsenzorg beschreven, voorzien van een passende inschaling.

In de Cao Huisartsenzorg 2019 – 2020 is afgesproken dat de functie van POH opnieuw beschreven en gewaardeerd zou worden. Dit is inmiddels gebeurd. De functie is op basis van de geactualiseerde functiebeschrijving ingedeeld in schaal 7 (ongewijzigd).

De cao-partijen hebben de geactualiseerde functiebeschrijving en indeling vastgesteld. De ingangsdatum voor opname van deze geactualiseerde functiebeschrijving in de Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg is 1 november 2021.

U kunt de handleiding hieronder bekijken. Binnenkort staat de handleiding ook in de Cao-app (voor iPhone en Android).

Lees meer

Alles over cao’s en werkgeverschap vindt u in ons thema.

Nieuws

De functie Praktijkondersteuner huisarts (POH) is opnieuw beschreven en gewaardeerd. Deze functiebeschrijving is opgenomen in de nieuwe versie van de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg. Daarin worden de meest voorkomende functies in de huisartsenzorg beschreven, voorzien van een passende inschaling.

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg 2021 regelt de arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost.

In de Cao Huisartsenzorg voor 2021 is een thuiswerkregeling en een salarisverhoging afgesproken. Cao-partijen hebben de ingangsdatum van de thuiswerkregeling vastgesteld op 1 mei 2021 en de salarisverhoging gaat per 1 juni 2021 in. Lees meer in dit bericht.