Spring naar content

Gevolgen voor huisartsen van verkorte geldigheid QR-codes

De Rijksoverheid heeft besloten om per begin februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt met andere EU-landen. Dit besluit is genomen zonder consultatie van betrokken beroepsorganisaties zoals de LHV. Dit besluit heeft gevolgen voor sommige papieren vaccinatie-QR-codes die u als huisarts aan patiënten heeft verstrekt.

Wat vindt de LHV?

We zijn als LHV en andere vaccinatie-uitvoerders niet bij deze besluitvorming betrokken, terwijl deze wel gevolgen heeft voor de administratieve lasten van huisartsen. We zijn enkel geïnformeerd.

We hebben de overheid verzocht om minstens alle vaccinatie-uitvoerders (waaronder de huisartsen) over deze wijzigingen te informeren, maar daar hebben zij geen actie op ondernomen. In dit bericht geven wij u aan wat wij als LHV hierover weten, zodat u zo goed mogelijk voorbereid bent op mogelijke vragen van patiënten.

Wat verandert er?

De papieren bewijzen blijven nog slechts 90 dagen geldig (dit was 365 dagen). Dit geldt alleen voor QR-codes die een bewijs zijn van de ‘reguliere’ volledige vaccinatie (1e en 2e prikken). Bewijzen van boostervaccinaties hebben vooralsnog geen geldigheidsduur (dat kan in de toekomst nog veranderen).

Wanneer krijgt u hier als huisarts mee te maken?

Alleen als u patiënten een QR-code op papier heeft verstrekt als bewijs van volledige vaccinatie (omdat u hen heeft gevaccineerd) én deze patiënten hebben die code vervolgens niet zelf ingeladen in de CoronaCheck-app én hun gegevens zijn in de tussentijd niet alsnog in het RIVM-register beland.

Voor wie is dit niet?

  • Alle patiënten die de door u verstrekte code zelf hebben ingeladen in de CoronaCheck-app.
  • Alle patiënten die de code alsnog inladen.
  • Alle patiënten die u een QR-code heeft gegeven, maar die sindsdien wel in het RIVM-register zijn opgenomen (bijvoorbeeld doordat daarna de technische problemen tussen uw HIS en het RIVM-register zijn opgelost). Zij kunnen gewoon gebruik maken van de CoronaCheck zonder uw tussenkomst.

Advies

Wij adviseren u om patiënten bij het leveren van een QR-bewijs op papier te wijzen op de mogelijkheid deze in te laden in de CoronaCheckapp.

U zou dit bijvoorbeeld ook op uw praktijkwebsite kunnen vermelden en de doktersassistent kunnen meegeven voor vragen aan de telefoon. Om zo te zorgen dat zo min mogelijk mensen opnieuw en onnodig om een nieuw bewijs komen vragen.

Benadruk dat de overheid een helpdesk heeft die patiënten bij problemen, vragen of lage digitale vaardigheden kan helpen: 0800 – 1421. Daarnaast is er veel informatie te vinden op deze pagina van rijksoverheid.nl.

Planning

De aangepaste geldigheid gaat naar verwachting per 4 februari 2022 in. Per 1 april 2022 vervalt de geldigheid van alle papieren bewijzen die voor 1 februari 2022 zijn uitgegeven.

Meer informatie over het aanmaken van vaccinatiebewijzen door huisartsen vindt u hier.

Nieuws

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg