Spring naar content

Gewijzigde pensioenregeling en de rol van de LHV

In 2022 wijzigt de pensioenregeling voor huisartsen. Zo verandert de pensioenregeling van een uitkeringsregeling in een premieregeling. Ook worden de premies aangepast. Als u pensioen opbouwt bij de SPH dan heeft u hier inmiddels een brief over ontvangen. In dit bericht leest u meer over de wijzigingen en op welke manier wij bij de gevolgen van deze wijzigingen betrokken zijn.

Geen betrokkenheid bij wijzigingen

Wij zijn niet betrokken bij wijzigingen in de SPH-pensioenregeling. De Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) bepaalt de inhoud van de pensioenregeling en behartigt de belangen van alle deelnemers. Lidmaatschap van de BPV is gratis.

Gevolgen per type huisarts

De wijzigingen moeten bijdragen aan het behoud van een goede pensioenregeling voor alle deelnemende huisartsen. Een gevolg is wel dat voor veel deelnemers de pensioenpremie stijgt. Afhankelijk van de manier waarop u werkzaam bent, kunt u met deze stijging te maken krijgen.

Praktijkhoudend huisarts

Als praktijkhouder kunt u op 3 manieren te maken krijgen met gestegen pensioenpremies.

  1. Eigen pensioen: u gaat mogelijk meer premie betalen voor uw eigen pensioen. Doorgaans betaalt een werkgever de pensioenpremie (het werkgeversdeel) en draagt de werknemer daaraan bij (het werknemersdeel). Als zelfstandig ondernemer betaalt u dat ‘werkgeversdeel’ voor uw eigen pensioen natuurlijk zelf. In het arbeidskostenbestanddeel in de NZa-tarieven (het vroegere norminkomen) is hiervoor een vergoeding opgenomen.
  2. Als werkgever: u betaalt mogelijk als werkgever meer premie. In de Cao Hidha is namelijk een premielastverdeling tussen werkgever en werknemer van 50/50 over de pensioengrondslag vastgelegd. In het praktijkkostenbestanddeel in de NZa-tarieven is een vergoeding opgenomen voor de loonkosten van uw medewerkers (waaronder de pensioenkosten).
  3. Waarnemingen: verder kan de premiestijging aan de orde komen bij het maken van afspraken over waarneming. Ook hiervoor geldt dat in het praktijkkostenbestanddeel in de NZa-tarieven een vergoeding voor deze kosten is opgenomen.

Hoe zijn wij betrokken

Wij zijn op dit moment in overleg met de NZa over het opnieuw vaststellen van zowel het arbeidskostenbestanddeel (inclusief o.a. de vergoeding voor uw pensioenregeling) als het praktijkkostenbestanddeel (inclusief de loonkosten van medewerkers en de waarneemkosten).

Huisarts in dienst van een huisarts (hidha)

Werkt u in loondienst in een huisartspraktijk? De LHV en de LAD maken afspraken over de bijdrage van de werkgever en de werknemer aan de pensioenregeling. In de huidige Cao Hidha is een premielastverdeling tussen werkgever en werknemer van 50/50 over de pensioengrondslag vastgelegd. Een stijging van de SPH-premie wordt dus evenredig verdeeld over u en uw werkgever.

Waarnemend huisarts

Als waarnemer betaalt u zelf de premie voor uw pensioen. Vergoeding voor de pensioenlasten ontvangt u via de tarieven die u met een opdrachtgever overeenkomt. Wij zijn hierbij niet betrokken en mogen geen adviestarieven geven.

Webinar over wijzigingen

In het webinar over pensioenen komen alle wijzigingen aan bod. U kunt het webinar terugkijken via Medische Scholing. Naar het webinar

Stoppen met uw praktijk

Overweegt u te stoppen met uw praktijk of heeft u dit besluit al genomen? Dan komt er veel op u af: juridisch, fiscaal, financieel en emotioneel. Wij nemen u mee in alle stappen die u moet zetten bij een praktijkstop. Zodat uw patiënten ook na uw vertrekt een huisarts hebben en u met een gerust hart uw praktijk kunt achterlaten.