Spring naar content

‘Goed contact is goud waard’: het mentorschapsprogramma is een landelijk succes

Blijf het mentorschapsprogramma aanbieden, geven deelnemers aan in de evaluatie van het initiatief. Het wederzijdse contact levert mentees en mentoren veel op. ‘Ik zou elke beginnend huisarts zo’n traject gunnen’, vertelt een van de mentees. Een groot succes dus. Daarom starten wij dit voorjaar met een landelijk traject dat beschikbaar is voor alle LHV-leden.

Sinds de start in 2015 heeft het initiatief een grote vlucht genomen. Wat regionaal begon bij 3 huisartsenkringen, is uitgegroeid naar 11 deelnemende kringen en 33 mentor-mentee-koppels. Daarom hebben we besloten om in 2022 op landelijk niveau verder te gaan met het project. LHV-leden die in aanmerking komen voor het programma ontvangen binnenkort een oproep om zich aan te melden.

Evaluatie positief

Dat het programma succesvol is, blijkt duidelijk uit de tussen- en eindevaluatie die we hebben gehouden onder de deelnemers. Mentees waarderen de ondersteuning van een ervaren collega en mentoren zijn op hun beurt van grote betekenis in een cruciale fase van de carrière van een jongere huisarts. De evaluaties geven ons team Mentorschap informatie om het volgende traject verder aan te scherpen en te verbeteren.

Een resultaat om trots op te zijn, vindt ook een van de teamleden: ‘Mooiere feedback voor het mentorschapsprogramma kunnen we niet krijgen. Het slaat precies de spijker op de kop wat we met dit initiatief beogen.’

Complimenten! Wat een ontzettend goed, leerzaam en fijn initiatief. Het heeft mij ontzettend geholpen. Ik heb echt stappen gezet die ik zonder mentorschap niet had gezet. Ik zou elk beginnend huisarts zo’n traject gunnen. Heel hartelijk dank!’

Deelnemer aan het mentorschapsprogramma

Waardevol voor mentee en mentor

Ook de mentoren zijn zeer te spreken over hun deelname. Terugkijkend hadden zij aan het begin van hun carrière deze vorm van ondersteuning ook goed kunnen gebruiken. Mentoren waarderen de wederkerigheid van het contact. Een jonge collega begeleiden levert een mentor veel op, doordat hij zelf gescherpt wordt in het hoe en waarom van zijn eigen werkwijzen en kan reflecteren op keuzes uit het verleden.

Voor de mentee vervult de mentor de rol van neutrale meedenker die de mentee ondersteunt als diegene voor een moeilijke keuze staat. Een mentor die door vragen te stellen helpt om een weloverwogen beslissing te maken, is een uitkomst. Het programma stimuleert mentees om daadwerkelijk in actie te komen, doordat zij regelmatig contactmomenten met hun mentor hebben.

Hoe meld ik mij aan?

De start van het traject staat gepland in het voorjaar van 2022. U ontvangt binnenkort een bericht met informatie over hoe u zich kunt aanmelden als mentor of mentee. Om in aanmerking voor deelname te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • Mentees hebben minder dan 10 jaar werkervaring
  • Mentoren hebben minimaal 5 jaar (recente) ervaring als huisarts*

* Niet praktiserende huisartsen kunnen zich als mentor aanmelden als zij max. 2 jaar geleden gestopt zijn met werken.

In het mentorschapsprogramma koppelt de LHV mentoren en mentees aan elkaar. Onder begeleiding van een ervaren procesfacilitator trekt een mentor-mentee-koppel een tijd samen op. Zij kunnen zelf invulling aan de periode en frequentie waarin zij elkaar spreken, tot maximaal 9 maanden met een frequentie van maximaal 1x per zes weken. Meer lezen over het programma? Bekijk onze productpagina op de website.

Nieuws

Dit manifest is in maart 2022 gepubliceerd door een groep apotheekhoudende huisartsen, en mede ondertekend door de LHV. Rutger Frankhuisen,

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV