Spring naar content

Herstelplan voor de (huisartsen)zorg - vult u de enquête in?

Na de derde golf in de coronapandemie moeten veel zorgprofessionals op adem komen, in alle sectoren van de zorg. Tegelijkertijd is het overal druk, ook in de huisartsenpraktijken. En wacht een grote hoeveelheid inhaalzorg. Beroepsorganisaties Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Federatie Medisch Specialisten hebben daarom het initiatief genomen tot een herstelplan voor de hele zorg. Om te zorgen dat dit herstelplan ook goed aansluit bij huisartsen en hun team, stellen wij en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) u graag een aantal vragen. Vult u de enquête in?

Beleid en bekostiging afbeelding

Invullen kan tot en met zondag 6 juni en kost ongeveer 6 minuten.

Nieuws

Tijdens het zomerreces hebben Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de uitvoering van de motie jaarverantwoordingsplicht. De Kamerleden onderstrepen hiermee het belang van de oproep van de Eerstelijnscoalitie nogmaals met open vizier in gesprek te gaan over inhoudelijke alternatieven om de regeling beter aan te laten sluiten op het kleinschalige karakter van de eerstelijnszorg.

Staat de datum al in uw agenda? Op zaterdag 2 oktober organiseert de LHV deze dag voor alle (aankomend) huisartsen. U kunt kiezen hoe u wilt deelnemen. Op de locatie in Den Haag of online vanuit huis of waar u maar wilt. U kunt vanaf nu alvast vrijblijvend voorinschrijven. We informeren u dan wanneer in augustus de ticketverkoop start, waarna u als eerste een keuze kunt maken uit het programma.

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.