Spring naar content

Het gewenste carrièrepad van de huisarts in kaart gebracht

Het gewenste carrièrepad van de huisarts in kaart gebracht

2 maart 2020

De LHV heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de voornaamste drijfveren en wensen van huisartsen voor hoe ze nu werken en dat in de nabije toekomst willen doen. De uitkomsten geven een goed beeld van wat huisartsen nodig hebben en vormen zo nuttige input voor toekomstig beleid en dienstverlening.

Beleid en bekostiging afbeelding

Het onderzoek onder de noemer ‘Hoe wil de huisarts dokteren?’ bestond uit een kwalitatief vooronderzoek en een kwantitatieve online enquête. Maar liefst 2800 huisartsen en huisartsen in opleiding hebben de enquête volledig ingevuld.  

LHV-bestuurder Wendy Borneman: “Die hoge respons toont wel hoezeer dit thema leeft. Huisartsen zijn nadrukkelijk bezig met hoe ze hun werk nu willen inrichten en hoe in hun verdere loopbaan. Daar kunnen we hen als LHV ook verder in ondersteunen.” 

Het carrièrepad

De uitkomsten van het onderzoek geven inzichten in het gewenste verdere carrièrepad van huisartsen, in de diverse fasen van hun werkzame leven. Het geeft een goed beeld van wie waar, met wie, in wat voor praktijk of omgeving wil werken. 

De vaste patiëntenpopulatie en de zelfstandigheid die mogelijk is binnen een eigen praktijk blijken voor veruit de meeste huisartsen de voorkeursmanier van werken. Wel zijn er verschillen in de termijn waarop huisartsen dit ambiëren en er zijn ook verschillen in voorkeuren voor locaties, praktijksoort en takenpakket binnen die praktijk. Ook laat het zien wat huisartsen nodig hebben om die stappen te zetten en welke belemmeringen ze daarin zien.  

Met deze informatie zal de LHV haar beleid en dienstverlening nog beter afstemmen op deze wensen. Het sterkt ons in onze belangenbehartiging voor huisartsen, omdat we nu nog scherper kunnen aangeven wat huisartsen nodig hebben om nu en in de toekomst goed kunnen werken. Daarbij zijn ook de vele extra tips en wensen die we hebben meegekregen van respondenten, zeer behulpzaam.

Drijfveren

Waar de uitkomsten laten zien waar er verschillen liggen tussen met name de verschillende generaties, blijkt er in de basis ook een hoop dat huisartsen gemeen hebben. Van de huisartsen in opleiding tot de huisartsen die hun carrière aan het afbouwen zijn, allen blijken een enorme positieve motivatie te hebben voor hun vak. Het belang van goede patiëntenzorg, de continuïteit, een goede balans tussen autonomie en samenwerking – door alle generaties huisartsen heen blijken deze waarden te worden gedeeld. 

Wendy Borneman: “Als LHV kunnen we de grote hoeveelheid aan data in allerlei thema’s goed gebruiken. Zoals op het gebied van werkdruk, huisartsentekorten, arbeidsmarkt, praktijkorganisatie, loopbaanontwikkeling, werkgeverschap, enzovoort.”  

In een factsheet hebben we enkele voorname uitkomsten samengevat.

Het onderzoek onder de noemer ‘Hoe wil de huisarts dokteren?’ bestond uit een kwalitatief vooronderzoek en een kwantitatieve online enquête. Maar liefst 2800 huisartsen en huisartsen in opleiding hebben de enquête volledig ingevuld.  

LHV-bestuurder Wendy Borneman: “Die hoge respons toont wel hoezeer dit thema leeft. Huisartsen zijn nadrukkelijk bezig met hoe ze hun werk nu willen inrichten en hoe in hun verdere loopbaan. Daar kunnen we hen als LHV ook verder in ondersteunen.” 

Het carrièrepad

De uitkomsten van het onderzoek geven inzichten in het gewenste verdere carrièrepad van huisartsen, in de diverse fasen van hun werkzame leven. Het geeft een goed beeld van wie waar, met wie, in wat voor praktijk of omgeving wil werken. 

De vaste patiëntenpopulatie en de zelfstandigheid die mogelijk is binnen een eigen praktijk blijken voor veruit de meeste huisartsen de voorkeursmanier van werken. Wel zijn er verschillen in de termijn waarop huisartsen dit ambiëren en er zijn ook verschillen in voorkeuren voor locaties, praktijksoort en takenpakket binnen die praktijk. Ook laat het zien wat huisartsen nodig hebben om die stappen te zetten en welke belemmeringen ze daarin zien.  

Met deze informatie zal de LHV haar beleid en dienstverlening nog beter afstemmen op deze wensen. Het sterkt ons in onze belangenbehartiging voor huisartsen, omdat we nu nog scherper kunnen aangeven wat huisartsen nodig hebben om nu en in de toekomst goed kunnen werken. Daarbij zijn ook de vele extra tips en wensen die we hebben meegekregen van respondenten, zeer behulpzaam.

Drijfveren

Waar de uitkomsten laten zien waar er verschillen liggen tussen met name de verschillende generaties, blijkt er in de basis ook een hoop dat huisartsen gemeen hebben. Van de huisartsen in opleiding tot de huisartsen die hun carrière aan het afbouwen zijn, allen blijken een enorme positieve motivatie te hebben voor hun vak. Het belang van goede patiëntenzorg, de continuïteit, een goede balans tussen autonomie en samenwerking – door alle generaties huisartsen heen blijken deze waarden te worden gedeeld. 

Wendy Borneman: “Als LHV kunnen we de grote hoeveelheid aan data in allerlei thema’s goed gebruiken. Zoals op het gebied van werkdruk, huisartsentekorten, arbeidsmarkt, praktijkorganisatie, loopbaanontwikkeling, werkgeverschap, enzovoort.”  

In een factsheet hebben we enkele voorname uitkomsten samengevat.

Nieuws

Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg, u krijgt er steeds vaker mee te maken. Misschien overweegt  u voor zo’n aanbieder te gaan werken of wordt u er in uw regio mee geconfronteerd. Hoe weet u of die aanbieder de zorg goed georganiseerd heeft en bij uw visie op de zorg past? De LHV helpt u een weloverwogen keuze te maken met het afweginginstrument Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg.

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Dat staat in de uitgewerkte kerntaken die 30 september 2020 zijn gepubliceerd.

Begin 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In september stellen de verenigingen de definitieve uitwerking van de kerntaken vast.