Spring naar content

Huisarts als werkgever: uw mening over invoering van het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)

De Cao-partijen in de huisartsenzorg zoeken naar mogelijkheden die bijdragen aan een betere werk-privé balans en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot. Een van die mogelijkheden is een Persoonlijk Levensfase Budget. In de dit bericht vertellen we u meer over het PLB en roepen we u op om uw mening te geven via een korte enquête.

Om de behoeften en draagvlak in de huisartsenzorg in beeld te brengen wordt door middel van enquêtes en rondetafelgesprekken een peiling uitgevoerd onder medewerkers en werkgevers. De Cao-partijen (LHV, InEen, NVDA, NVvPO, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn) hebben nog geen afspraken gemaakt over invoering van een Persoonlijk Levensfase Budget, de vormgeving daarvan, of de verdeling van lasten. Pas als uit de peiling blijkt dat er behoefte en draagvlak aanwezig is voor een Persoonlijk Levensfase Budget, dan is het aan cao-partijen om eventuele vervolgstappen te zetten.

Waarom een Persoonlijk Levensfase Budget?

Gezond, goed en met plezier kunnen blijven werken, op korte én langere termijn is van groot belang om voldoende personeel te houden en krijgen nu en in de toekomst. In Nederland wordt steeds langer doorgewerkt, de pensioenleeftijd stijgt. Ook andere fases in leven en werk vragen om een goede afstemming en flexibiliteit. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers te maken krijgen met mantelzorg, jonge kinderen hebben, een intensieve studie volgen of andere redenen. PLB is een manier om meer flexibiliteit te bieden aan uw (toekomstig)personeel.

Wat is een Persoonlijk Levensfase Budget?

Kort gezegd geeft een Persoonlijk Levensfase Budget medewerkers de mogelijkheid verlof uren voor onbeperkte tijd te sparen. Ieder jaar krijgen medewerkers de keuze om verlof uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget. Er bestaan ook mogelijkheden om extra gewerkte uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget of deze bij te kopen. De gespaarde uren in het Persoonlijk Levensfase Budget kunnen medewerkers inzetten op momenten dat daar behoefte aan is. Bijvoorbeeld voor studie, sabbatical, mantelzorg of om voorafgaand aan het pensioen korter te gaan werken of eerder te stoppen met werken om fit en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken.

Er kan maximaal 100 weken belastingvrij verlof worden gespaard. Dat betekent dat nu geen loonbelasting en sociale premies worden geheven over het spaarsaldo, maar pas als het wordt opgenomen. Een inschatting van financiële consequenties voor werkgever/werknemer kan op dit moment niet worden geven. Dit is in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop aan een eventueel Persoonlijk Levensfase Budget in de huisartsenzorg nader vorm en inhoud wordt gegeven.

Laat uw mening horen

Wij horen graag uw mening over een Persoonlijk Levensfase Budget en wat u belangrijk vindt. Start de enquête en laat uw stem horen. De enquête is volledig anoniem. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Deelnemen aan de enquête kan tot woensdag 15 december 2021 via onderstaande knop (alleen te bekijken en in te vullen door huisartsen).

Alles over cao’s en werkgeverschap vindt u in ons thema.

Nieuws over werkgeverschap

De Cao-partijen in de huisartsenzorg zoeken naar mogelijkheden die bijdragen aan een betere werk-privé balans en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot. Een van die mogelijkheden is een Persoonlijk Levensfase Budget. In de dit bericht vertellen we u meer over het PLB en roepen we u op om uw mening te geven via een korte enquête.

Zorg voor meer waardering en financiële slagkracht voor de zorgsector. Dat was de oproep aan de Tweede Kamer, die we samen met vele medische beroepsorganisaties deden. De oproep had succes. Het kabinet heeft inmiddels toegezegd 675 miljoen euro beschikbaar te stellen voor extra zorgsalarissen.

De Ledenraad van de LHV heeft de nieuwe Cao Hidha goedgekeurd. De achterban van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft eveneens ingestemd met het bereikte resultaat. De Cao Hidha gaat daarmee met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.