Spring naar content

Huisartsen: contract grote 4 nog steeds onvoldoende

Huisartsen: contract grote 4 nog steeds onvoldoende

12 december 2019

In het jaarlijkse contracteringsonderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging scoren zorgverzekeraars voor de derde keer op rij onvoldoendes. Huisartsen missen in de contracten garanties voor kwalitatief goede patiëntenzorg en oplossingen voor vraagstukken als huisartsen- en personeelstekorten en de zorg in de avond/nacht/weekend. Ook blijft de afgesproken Meer tijd voor de patiënt vooralsnog uit.

Beleid en bekostiging afbeelding

De meeste verzekeraars krijgen van de huisartsen zowel voor het proces rond het contract als voor het contract zelf, opnieuw een onvoldoende. Dat beter scoren wel kan, bewijzen sommige kleinere verzekeraars. Ook is per verzekeraar soms een relatief kleine verbetering of juist verslechtering te zien. Zie de grafieken in het kader onderaan dit bericht.

Beloftes niet ingelost

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: “De huisarts ziet in het contract van zijn zorgverzekeraar nog steeds weinig tot niks terug van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord (HLA) en de beloofde investeringen.

Onze leden zijn terecht kritisch: beloftes worden met deze contracten niet ingelost.” Ook de NZa-monitor liet in mei jl. al zien dat er weinig voortgang was op de concretisering van de HLA-afspraken. De LHV vreest dat de komende NZa-monitor voorjaar 2020 helaas hetzelfde beeld zal geven.  

Meedenken en maatwerk

De meeste huisartsen zijn niet alleen kritisch over het contract dat ze van hun zorgverzekeraar aangeboden krijgen. Ze krijgen nauwelijks tot geen mogelijkheden om mee te denken over het contract en over het maatwerk dat in hun regio nodig is en zijn daarom ontevreden over hun zorgverzekeraar op dit vlak.

“Als LHV hebben we voor elke verzekeraar een Overleg Team Huisartsen (OTH) getraind en opgeleid. Deze vertegenwoordiger van de huisartsen kan als gelijkwaardige partner de uitdagingen in de regio bespreken en samen met de zorgverzekeraar met oplossingen komen. Maar dan moeten zorgverzekeraars deze inbreng ook op waarde schatten”, zegt Ella Kalsbeek.

Nu beweging nodig

De LHV wil niet alleen verandering bij de zorgverzekeraars, maar richt zich ook tot het ministerie van VWS. Ella Kalsbeek: “We hebben het hoofdlijnenakkoord gesloten met de verzekeraars én VWS. De lijn is duidelijk. Het gaat er nu om dat VWS bewaakt en stimuleert dat het afgesprokene wordt gerealiseerd. Daar ligt ook echt een taak voor de minister. Dan kunnen er ook meters gemaakt worden op de thema’s uit het hoofdlijnenakkoord.”

Nieuws

Bent u tevreden over uw huisartsencontract? Biedt uw contract u meer tijd en mogelijkheden voor patiëntenzorg en praktijkvoering? Daarover zijn afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord.

In het jaarlijkse contracteringsonderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging scoren zorgverzekeraars voor de derde keer op rij onvoldoendes. Huisartsen missen in de contracten garanties voor kwalitatief goede patiëntenzorg en oplossingen voor vraagstukken als huisartsen- en personeelstekorten en de zorg in de avond/nacht/weekend. Ook blijft de afgesproken Meer tijd voor de patiënt vooralsnog uit.