Spring naar content

Hulp huisartsen gevraagd voor selectie griepprikpopulatie 12-17-jarigen

Op woensdag 9 juni nam minister De Jonge van VWS het besluit dat 12- tot en met 17-jarigen die in een medische risicogroep vallen, mogen worden gevaccineerd. Een deel van deze groep, namelijk de jongeren die in de griepprikpopulatie vallen en jongeren met syndroom van Down, zijn te selecteren op basis van de HIS’en van de huisartsen. Vandaag verstuurt het RIVM een alert naar huisartsenpraktijken met een uitleg over die selectie en het verzoek om deze jongeren een uitnodiging voor vaccinatie door de GGD te sturen.

Indicatief gaat het hier over ruim 10 kinderen per normpraktijk die de huisartsen worden gevraagd om te selecteren en uit te nodigen. We hebben aangedrongen op goede patiëntenvoorlichting voor deze doelgroep. Ook hebben we aangedrongen op heldere communicatie dat het geen zin heeft voor ouders om nu de huisartsenpraktijk te bellen om ook voor andere kinderen een snelle vaccinatie te vragen. We spreken als LHV net als vorige keren met VWS over de financiële vergoeding voor dit soort werkzaamheden.

Guus Jaspar, bestuurslid LHV: “Omdat er nog geen besluit is over vaccinatie van gezonde jongeren, wordt de hulp van de huisartsen gevraagd voor deze kwetsbare groep jongeren, zodat die zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden. De huisartsen worden gevraagd dat deel te doen dat zij automatisch kunnen selecteren. De details en de instructies vanuit de overheid komen weer last minute, tijdens een erg drukke periode in de huisartsenpraktijken. Er wordt in onze ogen weinig rekening gehouden met de zwaarbelaste huisartsen en hun teams.”

Overige jongeren uit Gezondheidsraad-advies

Voor de andere jongeren die volgens de Gezondheidsraad gevaccineerd zouden mogen worden (kinderen met obesitas ≥ graad 2 en jongeren voor zogenoemde ringvaccinatie), heeft het ministerie van VWS nog geen oplossing gevonden. Zoals wij direct op 9 juni al aan het ministerie hebben laten weten, zijn die andere jongeren niet automatisch te selecteren door de huisartsen vanuit de patiëntendossiers. Daarmee zou het een zeer arbeidsintensieve operatie worden met bovendien het risico dat er alsnog kinderen onterecht niet bereikt worden.

We hebben twee weken geleden al benadrukt dat het belangrijk is dat VWS naar manieren gaat zoeken om die kinderen wél in kaart te brengen en ze te kunnen uitnodigen. Tot op heden lijkt het ministerie daar geen oplossing voor te hebben gevonden. Sterker nog, in een brief aan de Tweede Kamer van afgelopen vrijdag 18 juni suggereert de minister dat huisartsen niet bereid zouden zijn om deze kinderen te selecteren. Terwijl het geen kwestie is van niet willen, maar van niet kunnen.

We hopen dat er snel een andere weg wordt gevonden, bijvoorbeeld met hulp van de kinderartsen of de jeugdartsen.

Ook hopen we op een snelle uitspraak van de Gezondheidsraad over alle kinderen tussen 12 en 18 jaar. We hadden gehoopt dat dat advies er sneller zou zijn, zodat de tussenstap via de huisartsen niet nodig was en de hele groep snel uitgenodigd kon worden. Maar helaas laat die uitspraak van de Gezondheidsraad nog altijd op zich wachten en wil het ministerie daar niet op wachten of op vooruitlopen.

Bekijk het thema COVID-vaccinatie.

Nieuws over COVID-vaccinatie

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht vindt u deze en andere materialen en vindt u ook tips van de LHV hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Al langere tijd speelt het vraagstuk bij de overheid over wie kan zorgen voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele 60-minners. De overheid meldt nu dat er een landelijke oplossing in zicht is met een organisatie die bij mensen thuis kan vaccineren. Via een SNPG-mailing stelt de overheid huisartsenpraktijken hier vanmiddag over op de hoogte.