Spring naar content

Inmiddels 9 regio’s krijgen extra ondersteuning in aanpak huisartsentekorten

Een jaar geleden is adviesbureau Rebel in opdracht van de LHV en het ministerie van VWS gestart met regionale ondersteuning op maat voor regio’s die te kampen hebben met huisartsentekorten. We zijn halverwege het traject en 9 regio’s ontvangen inmiddels ondersteuning in de aanpak van deze problematiek.

In een voortgangsrapportage doet adviesbureau Rebel verslag van het traject tot nu toe.

Waar we nu staan

Adviesbureau Rebel heeft de ondersteuningsbehoefte in alle knelregio’s in kaart gebracht en op basis daarvan hebben we de regio’s bepaald waarmee Rebel aan de slag is gegaan. Vorig jaar is de begeleiding van de eerste 4 regio’s gestart, het afgelopen jaar zijn daar nog 5 regio’s bijgekomen. In die regio’s is Rebel gestart met het ondersteunen van de regionale aanpak van de tekorten op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg.

De 9 regio’s waar de urgentie het hoogste is en de behoefte aan ondersteuning het grootst, ontvangen begeleiding in de aanpak van het huisartsentekort in hun regio. Dit zijn: Noord-Holland Noord, Zeeland, Twente, Friesland, Flevoland, Noordoost-Brabant, Groningen, Zuid-Limburg en Achterhoek.

Regionale aanpak noodzakelijk

Tijdens het traject is weer eens gebleken hoezeer iedere regio verschillend is. Per regio kan de aard van de problematiek verschillen, en zijn er andere regionale samenwerkingen. Er is dus geen one-size-fits-all-aanpak mogelijk, die landelijk kan worden uitgerold en dan overal past. Daarom is het goed dat we regionale begeleiding op maat bieden.

Erik Dijkstra, projectleider huisartsentekorten bij de LHV: “De oorzaak en problemen zijn taai en veelzijdig, maar het is goed om te zien dat er soms relatief eenvoudig al stappen te zetten zijn, zodat er mooie voortgang wordt geboekt. Dat geeft vertrouwen voor de verdere voortgang en kan een inspiratie zijn voor andere regio’s.”

Voortgang

Het traject door Rebel loopt nog tot voorjaar 2022. Naast de begeleiding van deze 9 knelregio’s individueel, zorgen we ook dat regio’s van elkaar kunnen leren. Zowel binnen de knelregio’s als tussen de regio’s die begeleiding krijgen. Ook willen we dat de lessen die de knelregio’s leren, gebruikt kunnen worden in het voordeel van de overige regio’s in het land: wat werkt wel en niet en wat is daarin bepalend?

Verder blijven we ons als LHV hard maken voor landelijke maatregelen om de huisartsentekorten terug te dringen, zoals een groter aantal opleidingsplaatsen, een betere spreiding van opleidingsplaatsen over het land en het verlagen van drempels om je als huisarts ergens te vestigen.

Bekijk het thema huisartsentekorten.

Nieuws over huisartsentekorten

Op initiatief van D66 komen er 20 extra opleidingsplekken voor huisartsen bij. Het voorstel wordt gesteund door de andere regeringspartijen. Dit is een van de uitkomsten van het begrotingsdebat Volksgezondheid in de Tweede Kamer van vorige week. De LHV had bij de politiek gepleit voor extra plekken en is blij met dit resultaat.

Een van de lessen uit de eerste golf van de coronacrisis is dat de meeste huisartsen werken met een langer consult voor de patiënten die naar de huisartsenpraktijk moeten komen. Meer tijd voor een patiënt moet, ook na de coronacrisis, de standaard worden in iedere huisartsenpraktijk en daar moet de bekostiging op worden aangepast. Ook moeten er veel meer opleidingsplekken voor huisartsen beschikbaar komen, om in de vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien. Voor deze punten heeft de LHV samen met InEen en NHG aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer.

In de komende twee jaar gaan de LHV en het ministerie van VWS acht tot tien regio’s in het land ondersteuning bieden om vraag en aanbod naar huisartsenzorg beter in balans te brengen. Binnenkort gaan we met de eerste vier regio’s aan de slag om te helpen met de aanpak van het huisartsentekort in die regio’s.