Spring naar content

Inspectie houdt toezicht op FMD: verplichte vragenlijst en boetemogelijkheid

Begin deze week heeft u, net als alle andere apotheekhoudenden, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een brief ontvangen, waarin zij u onder andere vragen een korte online vragenlijst in te vullen. Deze gaat over het opvolgen van de FMD-regels (Falsified Medicine Directive). Alle apotheekhoudenden zijn verplicht hieraan mee te werken.

De inspectie roept in de brief ook op om gegevens in het IGJ-register van gevestigde apothekers te controleren. Dit geldt uiteraard niet voor u als apotheekhoudende huisarts. U kunt deze oproep negeren en hoeft uw gegevens ook niet elders te controleren.

De inspectie gebruikt de resultaten van deze vragenlijst om haar volgende toezichtsactiviteiten te bepalen. Zie voor verdere informatie hier.

NVMS-inschrijving verplicht; IGJ kan boete opleggen

Mocht u in het geheel nog niet zijn aangesloten op het Nederlands Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS, beheerd door de NMVO), dan adviseren wij u dit zo snel mogelijk te doen. U kunt zich inschrijven in het NMVS via de website van de NMVO.

De IGJ heeft vanaf dit jaar de mogelijkheid om zonder waarschuwing boetes op te leggen bij apotheekhoudenden die niet zijn aangesloten op het NMVS, dus het is van groot belang dat uw praktijk daar is ingeschreven.

Verlenging FMD-certificaten

Voor veel apotheekhoudenden die al wel bij het NMVS staan ingeschreven, zullen binnenkort de FMD-certificaten verlopen. De NMVO neemt contact met diegenen op over de verlenging van de certificaten.

Meer informatie over FMD en hoe u als apotheekhoudende huisartsenpraktijk aan de bijbehorende eisen kunt voldoen, leest u op onze website.

Nieuws

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.