Spring naar content

Interview NZa over doorontwikkeling extramurale financiering

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.  

De aanleiding voor dit gesprek was onze beantwoording van de  vragen van de NZa met betrekking tot de doorontwikkeling van de financiering van de extramurale zorg. Hierin hebben wij onder andere onze toekomstvisie en de mogelijke toekomstige bekostiging van de farmaceutische zorg uiteengezet.
In het interview zijn wij hier dieper op ingegaan. Zo hebben wij aangegeven wat goed gaat binnen onze sector en waar de knelpunten zitten. Ook hebben wij de huidige bekostiging geëvalueerd en hebben wij toegelicht wat wij als passende farmaceutische zorg zien.

Het volledige verslag kunt u hier lezen (pdf).

Meer nieuws voor apotheekhoudende huisartsen

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit bericht ziet u het in een oogopslag. Met de laatste informatie en herinneringen aan eerdere berichten over wijzigingen vanaf 2022.

Met het einde van 2021 in zicht bereiden we ons als Apotheekhoudende Afdeling voor op het nieuwe jaar. Een aantal belangrijke momenten in 2022 delen we vast met u. Noteert u ze in uw agenda?

In uw apotheek scant u sinds bijna drie jaar de QR-code op alle medicijnverpakkingen in het kader van de Europese verordening Falsified Medicine Directive (FMD). Het doel hiervan is om mogelijke vervalsingen op te sporen.