Spring naar content

Interview NZa over doorontwikkeling extramurale financiering

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.  

De aanleiding voor dit gesprek was onze beantwoording van de  vragen van de NZa met betrekking tot de doorontwikkeling van de financiering van de extramurale zorg. Hierin hebben wij onder andere onze toekomstvisie en de mogelijke toekomstige bekostiging van de farmaceutische zorg uiteengezet.
In het interview zijn wij hier dieper op ingegaan. Zo hebben wij aangegeven wat goed gaat binnen onze sector en waar de knelpunten zitten. Ook hebben wij de huidige bekostiging geëvalueerd en hebben wij toegelicht wat wij als passende farmaceutische zorg zien.

Het volledige verslag kunt u hier lezen (pdf).

Meer nieuws voor apotheekhoudende huisartsen

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan en sommige prestatiebeschrijvingen zijn nader toegelicht.