Spring naar content

Kent u de nieuwe modelovereenkomst voor waarnemend huisartsen al?

Kent u de nieuwe modelovereenkomst voor waarnemend huisartsen al?

10 december 2020

We hebben een nieuwe modelovereenkomst voor waarnemend huisartsen. Werkt u als waarnemer langere tijd in een praktijk en bent u van plan om deze samenwerking voort te zetten? Maak dan gebruik van de nieuwe Modelovereenkomst praktijkmedewerking. U vindt deze in de LHV-contractgenerator.

Beleid en bekostiging afbeelding

Op dit moment wordt de Overeenkomst duurwaarneming vaak gebruikt. Belangrijk om te weten: als u deze overeenkomst steeds met eenzelfde periode verlengt, dan kan dit door de Belastingdienst worden gezien als een dienstbetrekking. En dit kan financiële gevolgen hebben.

Nieuwe Modelovereenkomst praktijkmedewerking

Speciaal voor dit soort situaties hebben we de nieuwe Modelovereenkomst praktijkmedewerking opgesteld. U leest meer over de verschillen tussen de nieuwe Modelovereenkomst praktijkmedewerking en de bestaande Modelovereenkomst duurwaarneming op onze uitlegpagina over de Modelovereenkomsten. U vindt daar ook de praktische gevolgen voor de praktijkhouder en de waarnemer. 

Let op: weet u niet welke Modelovereenkomst u moet kiezen? Lees dan eerst de informatie op onze uitlegpagina

Nieuws

De LHV heeft voor u alle verkiezingsprogramma’s bekeken en een overzicht gemaakt van de belangrijkste zorgonderwerpen. Ditmaal lichten we het thema arbeidsmarkt en de voorstellen voor zzp’ers uit. Wat zeggen de politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma?

Werkt u als vaste waarnemer volgens de nieuwe overeenkomst voor praktijkmedewerking? Dan bent u verplicht om een eigen klachtenregeling te hebben en aan te sluiten bij een geschillencommissie. In dit bericht leest u er meer over, en leest u wat de nieuwe overeenkomst voor vaste waarnemingen inhoudt.

Via de nieuwe overeenkomst praktijkmedewerking is vaste waarneming onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit nieuwe contract is vanaf nu beschikbaar in de LHV-contractgenerator. In dit bericht leest u meer over de modelovereenkomst, de eigen klachtenregeling voor de waarnemend huisarts en de handhaving van de wet DBA.