Spring naar content

Komend wetsvoorstel mag vrije artsenkeuze niet inperken

Komend wetsvoorstel mag vrije artsenkeuze niet inperken

28 mei 2020

Minister de Jonge (VWS) bereidt een wetsvoorstel voor om het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders terug te dringen. Omdat in eerdere wetsvoorstellen voor zorgcontractering de vrije artsenkeuze onder druk kwam te staan, volgt de LHV de komende wetswijziging opnieuw scherp. De LHV verzet zich tegen onnodige en ongewenste inperkingen van de vrije artsenkeuze en de verwijsmogelijkheden van huisartsen.

Beleid en bekostiging afbeelding

Met het komende wetsvoorstel wil het kabinet het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders terugdringen, omdat dit naar haar mening een belemmering vormt voor goede betaalbare zorg die in samenhang wordt verleend. De verwachting is dat het wetsvoorstel voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Vrije artsenkeuze en vrije toetreding onder druk

De volledige inhoud van het wetsvoorstel is nog niet bekend. Wat we weten is dat met deze wetswijziging de minister via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de vergoedingen voor ongecontracteerde partijen kan verlagen. Aanleiding voor het wetsvoorstel is het grote aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging en de GGZ.

Tegenstanders van het wetsvoorstel zijn bang dat hierna ook andere sectoren via een AMvB onder controle van de zorgverzekeraars worden gebracht en dat de vrije artsenkeuze en de vrije toetreding tot de markt onder druk komen te staan. In 2013 speelde deze discussie ook. Het wetsvoorstel van minister Schippers strandde toen in de Eerste Kamer. De LHV heeft zich destijds verzet tegen dit wetsvoorstel.

Wat vindt de LHV nu?

Het wachten is op het wetsvoorstel dat minister de Jonge nu voorbereidt. De LHV zal dit wetsvoorstel op een aantal criteria beoordelen. Zo vinden wij het belangrijk dat patiënten altijd hun eigen arts kunnen kiezen. En dat de continuïteit van zorg niet in het geding komt. Daarbij wordt nu een zwaar instrument ingezet (een wijziging van de Zorgverzekeringswet) voor slechts 2 sectoren (GGZ en wijkverpleging). De LHV vindt dat het doel van meer gecontracteerde zorgverleners ook te behalen is door betere contracten van individuele zorgverzekeraars.

De LHV volgt scherp de komende wetswijziging en verzet zich wanneer nodig tegen onnodige en ongewenste inperkingen van de vrije artsenkeuze en de verwijsmogelijkheden van huisartsen.

Nieuws

Zaterdag 2 oktober blikten we samen met ruim 500 huisartsen voorzichtig weer vooruit. Naar dat wat ons vak zo mooi maakt én de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Vanuit het World Forum in Den Haag of vanuit huis. In dit bericht vindt u een terugblik.

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’.

Aan welke verplichtingen u uit de Wtza moet voldoen, is afhankelijk van uw werksituatie. De nieuwe LHV-handleiding vertelt beknopt en overzichtelijk welke acties voor u gelden. Ondertussen strijden we verder tegen de jaarverantwoordingsplicht die ook uit de Wtza voortkomt.