Spring naar content

LHV en VPH verkennen een mogelijk samengaan

De Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen hebben voor ogen samen een toekomstbestendige huisartsenvereniging te vormen. Krachtenbundeling als mogelijk resultaat van de intensieve samenwerking in de afgelopen jaren. De periode tot 1 juli gebruiken we voor een verkenning van de haalbaarheid van de beoogde fusie. In dit bericht informeren we u over de te nemen stappen en uw betrokkenheid hierbij als lid.

Beide verenigingen hebben tot doel dat alle huisartsen zich ondersteund weten en voelen, dat het beroep aantrekkelijk is en blijft en dat de leden geïnspireerd zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van de huisartsenzorg en zorgvernieuwing. Inzetten op continuïteit van zorg en goed ondersteunen en aantrekkelijk houden van praktijkhouderschap is een gezamenlijk doel. Uit onderzoek weten we dat dat voor alle huisartsen belangrijk is.

Dick Groot, voorzitter van VPH: “De samenwerking is de afgelopen tijd steeds intensiever geworden. Op thema’s die voor elke huisarts betekenisvol zijn voor zijn of haar beroepsuitoefening, zoals bekostiging van de huisartsenzorg, organisatie van de ANW en het bestrijden van regeldruk, weten we elkaar op inhoud, richting en aanpak te vinden.”

“Een mooie stap dat we het bundelen van onze krachten gaan verkennen”, zegt LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld. “De urgentie is dan ook groot; er wordt enorm veel gevraagd van huisartsen en de continuïteit van de huisartsenzorg staat onder druk. Daarom is het ontzettend belangrijk dat de belangenbehartigers spreken met één stem om te zorgen voor een helder, krachtig en uniform geluid.”

Verkenning en dialoog

De periode tot 1 juli gebruiken VPH en LHV voor een verkenning van de haalbaarheid van het beoogde samengaan van de verenigingen. Voor dit onderzoek wordt een stuurgroep ingericht die bestaat uit beide voorzitters en een bestuurder van elke vereniging. In het vervolgproces betrekken we de leden van de verenigingen en de beide Ledenvergaderingen. Als hieruit blijkt dat de verwachte voordelen met een fusie worden gerealiseerd, dan wordt een voorgenomen besluit uitgewerkt voor 1 oktober. We vinden het belangrijk dat u zich als lid vervolgens kunt uitspreken over dit voorgenomen besluit. U krijgt het voorgelegd, tegelijk met de Ledenvergaderingen van de verenigingen. Krijgen we groen licht, dan wordt de fusie uiterlijk 1 januari 2023 gerealiseerd.  

We houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuws

U heeft het vast gehoord: vrijdag 1 juli a.s. gaan we naar het Malieveld om ons vereende geluid als huisartsen

Huisartsen hebben nu concrete oplossingen nodig voor de problematiek van elke dag. Dat zeggen LHV en VPH aan de onderhandeltafel

Vandaag is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om extra aandacht te besteden aan de kracht van de