Spring naar content

LHV heeft kanttekeningen bij wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling

Minister Van Ark (VWS) heeft onlangs een wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel onderschrijven we van harte, maar de invulling moet beter, wil het leiden tot betere gegevensuitwisseling tussen huisartsen en andere zorgverleners. Ook vrezen we dat het huidige voorstel leidt tot meer bureaucratie.

Het is in het belang van goede zorg, dat de juiste informatie op de juiste plek beschikbaar komt. Het doel van dit wetsvoorstel is het bereiken van volledige interoperabiliteit als het gaat om elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Daar zijn wij als huisartsen ook een groot voorstander van. Volledige interoperabiliteit vergemakkelijkt het veilig en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens met andere zorgverleners. Ook maakt het zorgverleners minder afhankelijk van een specifieke ICT-leverancier. Maar het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt, gaat die volledige interoperabiliteit niet garanderen.

Meer nodig dan eenduidige taal en techniek

Het wetsvoorstel regelt hoe gegevens over een patiënt kunnen worden uitgewisseld tussen zorgverleners door eisen te stellen aan taal en techniek. Maar dat is niet voldoende. Om tot een goede en soepele gegevensuitwisseling te komen, moeten ook afspraken worden gemaakt over de infrastructuur en open koppelingen, zodat de systemen van verschillende zorgverleners met elkaar kunnen verbinden. Anders eindigen we straks met zorgsystemen die allemaal voldoen aan de gestelde normen, maar nog steeds niet met elkaar kunnen ‘praten’.

Bureaucratie

Een andere zorg die wij hebben, is dat er een omvangrijke bureaucratie ontstaat en vertraging in andere belangrijke ontwikkelingen. In het wetsvoorstel staat dat er een normalisatie- en certificatieproces van individuele gegevensuitwisselingen moet komen. Certificering leidt mogelijk tot extra inspanningen voor huisartsen en dus meer administratieve lasten. Daarnaast kunnen verplichte normalisatietrajecten voor de leveranciers ertoe leiden dat andere, al geplande, projecten langer gaan duren.

Reactie aan Tweede Kamer

De kaderwet gegevensuitwisseling in de zorg ligt nu in de Tweede Kamer. Kamerleden hebben tot begin juni de mogelijkheid om schriftelijke vragen in te dienen over het wetsvoorstel. Wij hebben, samen met ZN en andere zorgverenigingen, hiervoor suggesties aangeleverd en Kamerleden laten weten hoe wij tegen dit wetsvoorstel aankijken. Lees onze brief aan de Kamerleden hier.

Na de beantwoording van de vragen door het ministerie van VWS (wat meestal een aantal weken duurt) besluit de Tweede Kamer over de vervolgstappen. Als LHV monitoren we dit traject nauwgezet.

Masterclass gegevensuitwisseling voor Kamerleden

De LHV organiseert samen met andere eerstelijnspartijen en Patiëntenfederatie Nederland een masterclass over gegevensuitwisseling in de eerstelijnszorg voor Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers. We zullen hier ook aandacht besteden aan de nieuwe kaderwet. De masterclass wordt gehouden op woensdag 16 juni van 13.00 – 14.30 uur. U kunt deze masterclass ook gratis online volgen via de website van de Tweede Kamer

Nieuws

Heeft u bij Nationale-Nederlanden of Nedasco een verzuimverzekering of een WGA-hiaatverzekering afgesloten, via de LHV-mantelovereenkomst? Weet dan dat op 1 januari 2022 het contract afloopt. In dit bericht leest u over het verleningsvoorstel en welke uitbreidingsmogelijkheden wij met de betrokken verzekeraars hebben afgesproken.

De tarieven voor 2022 zijn minder hard gestegen, dan de tarieven voor 2021. Hoe zit dat? In dit bericht leggen we uit hoe de indexering tot stand komt, wat de relatie met het NZa-kostenonderzoek is en hoe de LHV opkomt voor het huisartsenbelang.

Het kabinet blijft doof voor onze bezwaren tegen de verplichting om voortaan elk jaar een lange vragenlijst over de financiële huishouding in de huisartsenpraktijk te beantwoorden. Onze aangedragen alternatieven schuift staatssecretaris Blokhuis van VWS terzijde. Dit blijkt uit de brief die hij over de regeling Jaarverantwoording Wmg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.