Spring naar content

LHV-Ledenplein is live: de plek voor dialoog en achtergrondinformatie

LHV-Ledenplein is live: de plek voor dialoog en achtergrondinformatie

10 december 2020

De relatie van de LHV met haar leden is heel belangrijk! Het nieuwe ledenplein geeft u de mogelijkheid tot gesprek over onderwerpen die op de agenda staan van de Ledenraad. Alle relevante informatie over zo’n onderwerp is op het ledenplein beschikbaar. Het plein is ontstaan vanuit MOVE, het project voor het moderniseren van de vereniging. MOVE dient ook als pilot voor het ledenplein. Lees meer over hoe u meedoet.

Beleid en bekostiging afbeelding

In het menu ziet u de map MOVE. MOVE is het eerste onderwerp op het ledenplein. In de toekomst zullen we dit, met de ervaring van MOVE, uitbreiden. Via de map of het discussieplein op de startpagina komt u bij thema’s. Daar vindt u informatie, zoals presentaties en documenten, en kunt u een discussie starten of aanhaken op een lopende discussie.

Hoe discussieer ik mee?

De startpagina heeft een blauw deel. Dat is het discussieplein (ook te bereiken via het menu in de map MOVE). In de blauwe blokken ziet u de thema’s waarover u kunt meediscussiëren. Als u klik op een thema dan komt u op de themapagina. Hier staat kort beschreven wat het thema is. Ook zijn er verwijzingen naar achtergrond documenten en websites. 

U ziet direct alle discussies staan binnen het thema. Als u op basis van de titel een discussie ziet waar u op wil reageren, dan kan dat door in die discussie zelf te reageren. Via de knop reageer start u een nieuwe discussie. Dit is een formulier waardoor we een aantal vaste velden kunnen uitvragen. Dat geeft andere huisartsen die aanhaken in de door u gestarte discussie wat voorinformatie. 

Wie hebben toegang tot het ledenplein?

Alle LHV- leden hebben toegang tot het ledenplein. De bureaumedewerkers (met uitzondering van de bureau werkgroep MOVE) lezen mee maar discussiëren niet mee.

Nieuws

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Informatie over de cao, het laatste nieuws over Corona, waarneemcontracten, inschrijven voor een cursus of de bekende LHV Declareerwijzer. Een aantal van de vele onderwerpen en thema’s waarvoor u onze website bezoekt. Vanaf 1 juli vindt u alle informatie op de nieuwe website van de LHV.

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Hidha. De Cao Hidha gaat met terugwerkende kracht in per maart 2021 en loopt tot 31 juli 2022.