Spring naar content

LHV Ledenraad wil van MOVE naar MOVE-IT

Het voorstel van de projectgroep Modernisering Vereniging (MOVE) is gisteravond in de ledenraad goedgekeurd. De opdracht van de ledenraadswerkgroep en de bureauwerkgroep is daarmee positief afgerond. Het LHV-bestuur en daarmee het LHV bureau heeft nu de opdracht om met het vervolgproject MOdernisering VEreniging Implementatie Traject (MOVE-IT) de vereniging te begeleiden naar het nieuwe verenigingsmodel.

Huisartsen in overleg

De ledenraad heeft met deze beslissing aangeven dat het voorstel van MOVE een sluitend antwoord is op de vraag, om te komen met een nieuw verenigingsmodel dat voldoet aan de in 2019 vastgestelde visie met als randvoorwaarden:

  1. gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle leden
  2. een herkenbare, benaderbare en betekenisvolle vereniging voor alle huisartsen
  3. samenwerking met andere huisartsenorganisaties

MOVE naar MOVE-IT

“We hebben MOVE positief afgesloten en een stap gezet naar een nieuwe verenigingsstructuur die klaar is voor de toekomst”, zegt Aline Pikaar, kringbestuurder en voorzitter van de werkgroep MOVE. “Alleen al als je kijkt naar hoe we in deze crisis als huisartsen (samen)werken, toont aan dat deze stap nu gezet moet worden. In MOVE hebben we de kaders neergezet en nu kunnen we de invulling samen gaan uitwerken in MOVE-IT. Als LHV hebben we gekozen voor een sterke en wendbare vereniging.”

MOVE-IT

“Er is in de kringen veel gesproken over MOVE in de aanloop naar deze ledenraad en dat moeten we voortzetten”, zegt Aard Verdaasdonk portefeuillehouder verenigingszaken in het LHV-bestuur. “De komende maanden gaan we samen verder vormgeven aan MOVE via een gezamenlijke Implementatie Traject. Aan het einde van dit jaar bespreken we in de ledenraad hoe we samen zijn omgegaan met het gelijkwaardig lidmaatschap, aantal afdelingen etc etc. Ik zie er naar uit om nu samen met de kringen en de werkgroep aan de slag te gaan. ”

Via het LHV-ledenplein kunnen alle huisartsen het MOVE-webinar blijven terugkijken, (nieuwe) verhalen uit verschillende regio’s lezen en discussies voeren. De MOVE-IT werkgroep komt snel op de lijn bij de kringen en de leden om vervolgstappen te zetten. Allereerst naar een nieuwe afdelingsstructuur.”

Nieuws

Heeft u bij Nationale-Nederlanden of Nedasco een verzuimverzekering of een WGA-hiaatverzekering afgesloten, via de LHV-mantelovereenkomst? Weet dan dat op 1 januari 2022 het contract afloopt. In dit bericht leest u over het verleningsvoorstel en welke uitbreidingsmogelijkheden wij met de betrokken verzekeraars hebben afgesproken.

De tarieven voor 2022 zijn minder hard gestegen, dan de tarieven voor 2021. Hoe zit dat? In dit bericht leggen we uit hoe de indexering tot stand komt, wat de relatie met het NZa-kostenonderzoek is en hoe de LHV opkomt voor het huisartsenbelang.

Het kabinet blijft doof voor onze bezwaren tegen de verplichting om voortaan elk jaar een lange vragenlijst over de financiële huishouding in de huisartsenpraktijk te beantwoorden. Onze aangedragen alternatieven schuift staatssecretaris Blokhuis van VWS terzijde. Dit blijkt uit de brief die hij over de regeling Jaarverantwoording Wmg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.